Trin 3: Før I må starte byggeriet

Få et overblik over forhold I skal anmelde og indhente tilladelse til, inden I påbegynder et større byggeri

Giv besked om at byggeriet går i gang

Byggetilladelsen er gyldig i 1 år. Byggeriet skal påbegyndes inden byggetilladelsen udløber. I anmelder påbegyndelse af byggeriet i Byg- og Miljøportalen.

Anmeld byggeaffald og jordflytning

Inden I kan anmelde byggeaffald, skal alle bygningsdele være undersøgt og eventuelt afrenset. Det samme gælder for anmeldelse af jordflytning, at jorden skal være undersøgt på forhånd, før den kan anmeldes.

Se hvornår I skal anmelde byggeaffald

Sådan anmelder I jordflytning

Opstilling af containere og stilladser

Arbejdsskure, containere og materialer skal så vidt muligt placeres på ejendommen hvor byggeriet udføres. Opstiller I på offentlig vej skal I have tilladelse fra Kommunen.

Sådan søger I om at opstille containere, stilladser og lignende på offentlig vej

Fortidsminder

Hvis du planlægger byggeri eller andet, der omfatter jordarbejde i København, bør du i god tid kontakte Københavns Museum for en afklaring om eventuelle fortidsminder på stedet.

Fortidsminder kan være alt fra bopladser til grave, konstruktioner eller blot jordlag fra tidligere tider.

Læs mere om udgravninger og arkæologiske undersøgelser på Københavns Museums hjemmeside

Andre miljøtilladelser i forbindelse med byggeri

Afhængigt af det konkrete byggeri kan det være relevant at indhente tilladelse til, eller anmelde miljøforhold fx:

Indhent løbende dokumentation af byggeriet

Ved færdigmelding af byggeriet skal I dokumentere, at kravene i de tekniske kapitler er iagttaget. Vi anbefaler, at I indsamler dokumentationen undervejs i byggeprocessen.

Hent vejledning til dokumentation af byggeriet på bygningsreglementet.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet Nyt om byggesager

I nyhedsbrevet kan du blandt andet:

  • læse nyt om regler for byggetilladelser,
  • blive guidet til vejledninger om byggeansøgninger og
  • få invitation til arrangementer, hvor du kan få svar på spørgsmål om byggesager.

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

  

OBS ovenstående tider gælder kun telefonisk kontakt

Har du brug for personlig vejledning, kan du møde op i Teknik- og miljøforvaltningens Kundecenter, som har andre åbningstider.

 

Find åbningstider for personlig vejledning i Kundecentret