Trin 2: Når I laver jeres ansøgning

Sådan søger I byggetilladelse til et større byggeri i København

Søg om byggetilladelse i Byg og Miljø

I søger om byggetilladelse via ansøgningsportalen Byg og Miljø.

Tilknyt flere personer til projektet i Byg og Miljø

Som professionel ansøger er det ofte relevant at tilføje flere personer til projektet i Byg og Miljø, fx bygherre eller øvrige rådgivere.

Vælg den rigtige ansøgningstype

Når I opretter ansøgningen i Byg og Miljø skal I vælge, hvilken type byggeri I søger om. Det er vigtigt, at I vælger den rigtige ansøgningstype.

Vedhæft relevant ansøgningsmateriale

Al korrespondance og relevant ansøgningsmateriale skal modtages via ansøgningsportalen. I kan forvente hurtigere sagsbehandling, hvis ansøgningen fra første indsendelse, indeholder al det materiale, vi skal bruge for at behandle den.

Få et overblik over typisk ansøgningsmateriale

Indplacer byggeriet i en brandklasse og en konstruktionsklasse

Sådan indplacerer I byggeriet i en brandklasse

Sådan redegør I for indsatsmuligheder til byggeriet

Sådan indplacerer I byggeriet i en konstruktionsklasse

Forhold dig til affaldsløsninger 

Det er en god ide allerede tidligt i byggeprocessen at tænke over, hvor beholderne til affaldssortering skal placeres. Hvis du indtænker placeringen for sent i byggeprocessen, så kan det nemt komme i karambolage med friareal, brandredning, vejforhold og meget andet.

Affaldsløsninger i byggesager

Søg byggetilladelse i Byg og Miljø

Sagsbehandlingen fra ansøgning til afgørelse

Fra vi modtager jeres ansøgning til I får en afgørelse, skal byggesagen gennem 4 faser:

  • Vi registrerer ansøgningen, kontrollerer grundoplysninger og fuldmagt
  • Vi screener jeres dokumentation, beskrivelser og tegningsmateriale
  • Vi sagsbehandler efter relevant lovgivning, inkl. dispensationer og høringer
  • Vi koordinerer og kvalitetssikrer efter alle relevante aspekter og lovgivning

Se sagsbehandlingstider for byggesagsbehandling

Afvent byggetilladelsen, inden I begynder byggeriet

I må ikke påbegynde byggeriet, før I har modtaget byggetilladelsen.

Læs mere på Trin 3: Før I må starte byggeriet

Tilmeld dig nyhedsbrevet Nyt om byggesager

I nyhedsbrevet kan du blandt andet:

  • læse nyt om regler for byggetilladelser,
  • blive guidet til vejledninger om byggeansøgninger og
  • få invitation til arrangementer, hvor du kan få svar på spørgsmål om byggesager.

Område for bygninger

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

  

OBS ovenstående tider gælder kun telefonisk kontakt

 

Har du brug for personlig vejledning, kan du møde op i Teknik- og miljøforvaltningens Kundecenter, som har andre åbningstider.

 

Find åbningstider for personlig vejledning i Kundecentret