Affald til forbrænding

Brændbart affald kan afleveres til forbrænding, når de genanvendelige materialer og de ikke-brændbare fraktioner er sorteret fra

Affald til forbrænding må ikke indeholde genanvendelige materialer, elektronikaffald, glas, plast, imprægneret træ, have- og parkaffald, jern og metal, gipsplader, mineraluld, tagpap, hårde hvidevarer, PVC, lysstofrør og lignende.

Der er grænser for, hvor store delene må være, før de kan gå i et forbrændingsanlæg, og affaldet skal derfor sorteres i størrelser, inden det afleveres til forbrænding. Stort forbrændingsegnet affald er over 1 meter og skal forbehandles på et neddelingsanlæg.

Læs mere om ARCs modtageregler på deres hjemmeside

Det brændbare affald skal anmeldes til kommunen via bygningsaffald.dk eller portalen Byg og Miljø. Vi anviser stort forbrændingsegnet affald til forbehandling på neddelingsanlæg, og småt forbrændingsegnet affald anviser vi til forbrænding på ARC eller Vestforbrænding.

Anmeld affald på bygningsaffald.dk

Anmeld affald på Byg og Miljø

Kontakt

Team Cirkulært Byggeri

Njalsgade 13

2300 København S