Affald til deponering

Byggeaffald, der ikke kan genanvendes eller forbrændes, skal deponeres på losseplads

Mørtelpuds, keramik, leca, glasuld og nyt eternit er eksempler på affald, der skal til losseplads hos AV-Miljø. Materialerne må gerne blandes sammen og skal blot anmeldes til Bygningsaffald.

Anmeld på bygningsaffald.dk

Affald med asbest

Støvende og ikke-støvende asbestholdigt affald skal anmeldes hos kommunen på bygningsaffald.dk og afleveres til deponi hos AV Miljø.

Anmeld asbestholdigt materiale til kommunen på bygningsaffald.dk

Inden I afleverer asbestaffaldet, skal det være deklareret.

I deklarerer asbestaffaldet på AV Miljøs hjemmeside.

I kan aflevere hele eternitplader i små mængder (max 100 kg pr. dag) på genbrugspladsen. Brug kraftige, lukkede plastsække til plader, der er itu. I kan få sække af genbrugsvejlederen.

I kan læse reglerne for asbestarbejde i forhold til arbejdsmiljø Arbejdstilsynets hjemmeside

Miljøfarligt affald

Miljøfarligt affald, fx affald med høje koncentrationer af PCB eller bly, må ikke komme på losseplads, det skal til specialbehandling.

Kontakt

Team Cirkulært Byggeri

Njalsgade 13

2300 København S