Salg af juletræer fra pladser og torve

Er du interesseret i at sælge juletræer og skabe julestemning i København, så kan du søge om tilladelse til et juletræsstade.

Der er i øjeblikket ingen ledige juletræsstader. 

Om juletræsstader

Vis alle

Hvordan vurderer vi ansøgningerne?

Når vi vurderer din ansøgning, kan vi lægge vægt på:

Dit koncept og din opstilling

En udførlig konceptbeskrivelse med oplysninger om bl.a. åbningstider, sortiment og hvordan du kan tilføre byrummet julestemning.
Når du ansøger om et bestemt antal kvadratmeter skønner vi altid, hvad der passer bedst til den konkrete plads. Vi kigger bl.a. på fremkommelighed. Hvis stadet er på en plads eller torv skønner vi, om der fortsat kan foregå andre aktiviteter.

Din erfaring

Det kan være en fordel, hvis du har relevant erfaring som stadeholder eller du har anden konkret erfaring med fx opdræt af juletræer, salg
af juletræer eller andet der relaterer sig til at sælge juletræer i København.

Den daglige drift

Et af vilkårene for at opretholde stadetilladelsen er, at du
som stadeholder står for hovedparten af den daglige drift og dermed bidrager til varetagelse af salget ude på pladsen. 


Forening 

Det vurderes som en kvalitet, og det kan være en fordel, at ansøger er en godkendt folkeoplysende forening i København.

Skal jeg have et CVR nummer?

Nej, det er ikke et krav. Men du skal være opmærksom på, at Erhvervsstyrelsen har nogle regler, du skal overholde. Det er fx momspligtigt, hvis du omsætter for over 50.000 kr. og så skal du registrere din virksomhed på www.virk.dk 

Kan man søge som en forening?

Foreninger kan også søge om ledige juletræsstader. Når vi vurdere ansøgninger kan det være en fordel, at ansøger er en godkendt folkeoplysende forening i København.

Hvis tilladelsen er givet til en forening, så skal foreningens medlemmer stå for salget på pladsen. Foreningen skal være en folkeoplysende forening i Danmark.

Må jeg sælge gløgg på mit julestade?

Ja, det må du gerne. Hvis der er alkohol i gløggen, kræver det dog, at du får bevilling til salg af alkohol hos Politiet.

Sådan søger du alkoholbevilling. 

Skal jeg pakke mine juletræer væk om natten?

Det er som udgangspunkt op til dig selv. Erfaringsmæssigt er det dog en god idé at samle træerne på et lidt mindre areal og fx stille hegn omkring, for at sikre at træerne ikke bliver stjålet.

Er der strøm på pladserne?

Der er ikke strøm og el på stadepladserne og vi kan ikke hjælpe dig med at få adgang til strøm. Du kan eventuelt bruge en støjsvag generator. Du skal skrive i din ansøgning, at du vil bruge en generator. 

Hvor længe gælder tilladelsen?

Tilladelsen gives for en treårig periode med mulighed for genansøgning efter tre år.

Hvis du i tre år har overholdt kommunens retningslinjer og vilkårene i din tilladelse, vil du have mulighed for at forlænge din tilladelse for yderligere en treårig periode og så fremdeles.

Vi kan kun forlænge din tilladelse hvis det er muligt at opretholde en stadeplads det samme sted. Det vil sige, at det kan være nødvendigt at tilbagekalde din tilladelse, hvis vejarealet skal graves op eller omlægges, bruges til arrangementer eller andre formål. I så fald kan du søge en af de ledige pladser på lige vilkår med øvrige ansøgere.

Tilmeld dig nyhedsbrev om gadesalg

Tilmeld dig nyhedsbrev om gadesalg og få besked når der er ledige juletræsstader.

Retningslinjer for juletræsstader

Kontakt

Arrangementer og Gadesalg

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00