Tilladelse til udlejning af cykler, løbehjul mv.

Du skal altid have en aftale med kommunen, hvis du vil opstille cykler og løbehjul til udlejning. Her kan du læse om reglerne.

Den 1. januar 2021 blev reglerne for opstilling af mindre udlejningskøretøjer uden fast forretningssted ændret. Mindre udlejningskøretøjer er cykler og løbehjul.

De nye regler betyder, at udbydere, der vil opstille cykler og løbehjul i byen, skal have en aftale med kommunen. Hvis køretøjerne bliver udlejet fra et fast forretningssted, fx et hotel eller en cykelhandler, kræver det ikke en aftale med kommunen, men en tilladelse til vareudstilling.

Opstilling af cykler, løbehjul mv. til udlejning

Vis alle

Sådan får du en aftale om udlejning af løbehjul

Københavns Kommune gennemfører først i 2024 igen annoncering af muligheden for at opstille løbehjul til udlejning fra 2025 af. 

Sådan får du en aftale om udlejning af cykler

Udfyld ansøgningsskemaet hvis du vil lave en aftale om udlejning af cykler. 

Du kan løbende ansøge om en aftale om udlejning af cykler. Du skal være opmærksom på, at du skal betale et årligt gebyr pr. opstillet cykel i forbindelse med aftalen.

Du skal vedlægge en motiveret ansøgning til den udfyldte formular. I din ansøgning skal du gøre rede for dit cykeludlejningskoncept: 

 

 • Hvordan sikrer du at cyklerne står korrekt opstillet i cykelstativer el. lign?

   
 • Hvordan kommer den daglige drift til at foregå?

   
 • Hvordan sikrer du vedligeholdelse af cyklerne?

   
 • Hvordan forbygger du, at der sker ulykker med cyklerne?

   
 • Hvordan sikrer du at brugerne af cyklerne færdes hensigtsmæssigt og trafiksikkert på vejene?

   
 • Hvordan gør dine cykler København til en endnu bedre by at bo og arbejde i, eller besøge som turist?

   
 • Du skal beskrive dine cyklers bæredygtighed fx. CO2 aftryk, forventede levetid, levetid for batterier i el-cykler mm.

   
 • Hvordan bidrager dine cykler til social bæredygtighed (fx arbejdspladser, inklusion af udsatte mv.)

   
 • Beskrivelse af eventuelle samarbejder med andre om udlejningskoncept og daglig drift.

Hvis du vil udleje køretøjer fra egen adresse

Hvis du vil udleje cykler eller løbehjul fra dine egne lokaler eller foran egen facade, skal du søge om tilladelse til vareudstilling.

Læs mere om tilladelse til vareudstilling

Forbudszone og aftaler om udlejningsløbehjul 2021

Borgerrepræsentationen har vedtaget rammer og takster for opstilling af udlejningsløbehjul i København.

Der er indført en forbudszonen for opstilling af løbehjul til udlejning som dækker hele ”tæt by”.

Der må maksimalt opstilles 3200 løbehjul i kommunen uden for forbudszonen fordelt på 2-4 udbydere.

Forvaltningen har indgået, efter gennemført annoncering juni 2021, aftale med 4 udbydere om opstilling af 800 løbehjul hver. De fire udbydere er Bolt, VOI, TIER og Lime.

Ønsker du at klage over cykler, løbehjul mv. til udlejning?

Du skal kontakte virksomheden, der udlejer cyklerne, løbehjulene mv., hvis du vil klage over placering, støjgener, brugeres adfærd mv.

Virksomheden, der udlejer, kan tage hånd om situationen med det samme. Du kan finde virksomhedernes kontaktoplysningerne på løbehjulet eller cyklen.

Kontakt

Område for Parkering

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00