Dagsordener og referater

Her finder du mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene.

Hvad dækker udvalgstyperne over?

X

Politiske udvalg dækker over Borgerrepræsentationen samt de syv stående politiske udvalg.

Lokaludvalg dækker over Københavns Kommunes tolv lokaltudvalg.

Særlige udvalg dækker over aktive fagudvalg, der er nedsat for at varetage specifikke opgaver eller belyse et særligt vigtigt emne.

Nedlagte udvalg dækker over alle de udvalg, som ikke længere er aktive.

Format: 24.01.2018
Format: 24.01.2018
Dato Udvalgstype Udvalg Document type
29. jan. 2018
Politisk udvalg
Teknik- og Miljøudvalgets mødemateriale
25. jan. 2018
Lokaludvalg
Amager Øst Lokaludvalgs mødemateriale
25. jan. 2018
Lokaludvalg
Vanløse Lokaludvalgs mødemateriale
25. jan. 2018
Lokaludvalg
Brønshøj-Husum Lokaludvalgs mødemateriale
25. jan. 2018
Politisk udvalg
Kultur- og Fritidsudvalgets mødemateriale
24. jan. 2018
Politisk udvalg
Økonomiudvalgets mødemateriale
23. jan. 2018
Lokaludvalg
Nørrebro lokaludvalgs mødemateriale
22. jan. 2018
Politisk udvalg
Beskæftigelses- og Integrationsud-valgets mødemateriale
18. jan. 2018
Politisk udvalg
Borgerrepræsentationens mødemateriale
18. jan. 2018
Politisk udvalg
Sundheds- og Omsorgsudvalgets mødemateriale

Sider