Dagsordener og referater

Her finder du mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene.

Hvad dækker udvalgstyperne over?

X

Politiske udvalg dækker over Borgerrepræsentationen samt de syv stående politiske udvalg.

Lokaludvalg dækker over Københavns Kommunes tolv lokaltudvalg.

Særlige udvalg dækker over aktive fagudvalg, der er nedsat for at varetage specifikke opgaver eller belyse et særligt vigtigt emne.

Nedlagte udvalg dækker over alle de udvalg, som ikke længere er aktive.

Format: 18.09.2020
Format: 18.09.2020
Dato Udvalgstype Udvalg Document type
17. sep. 2020
Politisk udvalg
Sundheds- og Omsorgsudvalgets mødemateriale
16. sep. 2020
Lokaludvalg
Østerbro Lokaludvalgs mødemateriale
16. sep. 2020
Lokaludvalg
Vesterbro Lokaludvalgs mødemateriale
16. sep. 2020
Særlige udvalg
Københavns musikudvalgs mødemateriale
16. sep. 2020
Politisk udvalg
Socialudvalgets mødemateriale
16. sep. 2020
Politisk udvalg
Børne- og Ungdomsudvalgets mødemateriale
15. sep. 2020
Særlige udvalg
Folkeoplysningsudvalgets mødemateriale
15. sep. 2020
Politisk udvalg
Økonomiudvalgets mødemateriale
14. sep. 2020
Politisk udvalg
Beskæftigelses- og Integrationsud-valgets mødemateriale
14. sep. 2020
Politisk udvalg
Teknik- og Miljøudvalgets mødemateriale

Sider