Dagsordener og referater

Her finder du mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene.

Hvad dækker udvalgstyperne over?

X

Politiske udvalg dækker over Borgerrepræsentationen samt de syv stående politiske udvalg.

Lokaludvalg dækker over Københavns Kommunes tolv lokaltudvalg.

Særlige udvalg dækker over aktive fagudvalg, der er nedsat for at varetage specifikke opgaver eller belyse et særligt vigtigt emne.

Nedlagte udvalg dækker over alle de udvalg, som ikke længere er aktive.

Format: 22/01/2021
Format: 22/01/2021
Dato Udvalgstype Udvalg Document type
28. jan. 2021
Lokaludvalg
Kongens Enghave Lokaludvalgs mødemateriale
28. jan. 2021
Lokaludvalg
Amager Øst Lokaludvalgs mødemateriale
28. jan. 2021
Lokaludvalg
Brønshøj-Husum Lokaludvalgs mødemateriale
28. jan. 2021
Lokaludvalg
Vanløse Lokaludvalgs mødemateriale
28. jan. 2021
Særlige udvalg
Borgerrådgiverudvalgets mødemateriale
27. jan. 2021
Lokaludvalg
Nørrebro lokaludvalgs mødemateriale
27. jan. 2021
Særlige udvalg
Revisionsudvalgets mødemateriale
26. jan. 2021
Lokaludvalg
Amager Vest Lokaludvalgs mødemateriale
26. jan. 2021
Politisk udvalg
Økonomiudvalgets mødemateriale
25. jan. 2021
Politisk udvalg
Beskæftigelses- og Integrationsud-valgets mødemateriale

Sider