Mødedato: 25.10.2023, kl. 18:00
Mødested: Myrholms Multirum (Willy Brandts Vej 7A, st.)

Referat for Vesterbro Lokaludvalg møde d. 25.10.2023, 18:00