Mødedato: 23.08.2023, kl. 18:00
Mødested: Lyrskovsgade 4, 3. sal lokale Dan 1758 København V

Tillægsdagsorden for Vesterbro Lokaludvalg møde d. 23.08.2023, 18:00