Mødedato: 23.02.2022, kl. 18:00
Mødested: Lyrskovsgade 4, 3. sal Haraldssalen 1758 København V

Referat for Vesterbro Lokaludvalg møde d. 23.02.2022, 18:00