Mødedato: 22.02.2023, kl. 18:00
Mødested: Oehlenschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 57, personalerummet

Tillægsdagsorden for Vesterbro Lokaludvalg møde d. 22.02.2023, 18:00