Mødedato: 19.04.2023, kl. 18:00
Mødested: DGI Byen i lokalerne: Tivoli & Vesterbro Torv på 2 sal i CPH Konference

Dispensation fra lokalplan 494 Enghave Brygge til flytning af stibro ved Københavns Roklub

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg drøfter sagen, og bemyndiger TMU til at samle op på drøftelsen, og herefter udarbejde og indsende et høringssvar.

Problemstilling

Københavns Roklub ønsker at flytte cykel- og gangbroen, der forbinder Theodore Roosevelts Vej og matr.nr.1518 Udenbys Vester Kvarter, København, hvor roklubben ligger. Det vil betyde, at cykel- og gangtrafik vil blive ledt væk fra bådpladsen, hvor Københavns Roklub har sine udendørs aktiviteter.

Høringsfrist er d. 8. maj.

 

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg drøfter høringen og bemyndiger TMU til at samle op på drøftelsen, og herefter udarbejde og indsende et høringssvar.

Økonomi

-

Videre proces

Sekretariatet sender høringssvaret til forvaltningen.

 

Beslutning

Godkendt
Til top