Mødedato: 19.04.2023, kl. 18:00
Mødested: DGI Byen i lokalerne: Tivoli & Vesterbro Torv på 2 sal i CPH Konference

Beslutning om bevilling af midler fra Vesterbropuljen 2023

Vesterbro Lokaludvalg skal træffe beslutning om fordeling af midler fra Vesterbropuljen.

Tidligere beslutninger

Vesterbro Lokaludvalg besluttede fordeling og kriterier til fordeling af puljemidler på det ordinære møde i september 2022.

Indstilling

Forpersonen indstiller at Vesterbro Lokaludvalg, på baggrund af puljeudvalgets indstillinger, beslutter nedenstående vedr. Vesterbropuljen 2023.

 1. At give delvist tilsagn til projekt Gratis psykologisk rådgivning til Vesterbros borgere
 2. At give delvist tilsagn til projekt Vesterbro Rock Fest 2023
 3. At give fuldt tilsagn til projekt Godnathistorier til nabolaget
 4. At give delvist tilsagn til projekt Copenhagen Harbour Parade 2023
 5. At give delvist tilsagn til projekt Go-Play – Idrætsleg for alle på Vesterbro ved DGI Storkøbenhavn
 6. At give fuldt tilsagn til projekt Opera på Legepladsen – for friske børn og trætte forældre
 7. At give fuldt tilsagn til projekt Afholdelse af koncerter på Vesterbro i alt 3 pleje-og 1 aktivitetscenter
 8. At give delvist tilsagn til projekt Animer din familie
 9. At give afslag til projekt The Echo
 10. At drøfte projekt Bevar Gang i Gaden - Vis opbakning til mennesker ramt af udsathed på Vesterbro, og beslutte evt. støtte til projektet. Beslutningen tages på baggrund af ansøgningen samt de supplerende oplysninger til ansøgningen, som ligger sammen med ansøgningen på medlemmernes side.
 11. At give delvist tilsagn til projekt Copenhagen Jazz Festival 2023 på Enghave Plads
 12. At give afslag til projekt Reflecting Symbiotic Commons
 13. At give delvist tilsagn til projekt Bioblitz og lyslokning ved Træstubben
 14. At give afslag til projekt Copenhagen Comics - Vesterbro kampagne
 15. At give delvist tilsagn til projekt Summer in the City Festival
 16. At give delvist tilsagn til projekt NEW GENEROUS minifestival på Basement
 17. At give delvist tilsagn til projekt RiMi
 18. At give delvist tilsagn til projekt Stenbroens Barokdage 2023
 19. At give delvist tilsagn til projekt Rum for Æstetik x BørneDistortion
 20. At giv delvist tilsagn til projekt The Compost Canteen: Dining with microbes
 21. At give afslag til projekt Naturskaber Vesterbro
 22. At give afslag til projekt Bio på Enghave Brygge

Problemstilling

I henhold til kommissorium for lokaludvalg har Vesterbro Lokaludvalg to puljer (Vesterbropuljen og Lillepuljen), hvorfra eksterne ansøgere kan søge om økonomisk støtte til lokale projekter, der virker dialogskabende og netværksdannende i bydelen. De nærmer kriterier for støtte er besluttet af lokaludvalget og kan ses på følgende hjemmeside: https://vesterbrolokaludvalg.kk.dk/puljemidler 

Vesterbro Lokaludvalg har modtaget 22 ansøgning til Vesterbropuljen med ansøgningsfrist 15. marts 2023. Det samlede ansøgte beløb var 890.539 kr.

Ansøgningerne ligger tilgængeligt på Medlemmernes side, frem til det ordinære møde i februar er afholdt. Derefter fjernes ansøgningen i henhold til persondataloven.

 1. Gratis psykologisk rådgivning til Vesterbros borgere (ansøger om 20.600 kr.) er et tilbud til Vesterbros borgere om gratis psykologisk rådgivning. Rådgivningen udføres af en forening drevet af frivillige på Vesterbro. For at kunne yde gratis psykologisk rådgivning, er der løbende behov for supervision fra en autoriseret psykolog til de frivillige rådgivere, hvilket udstyrer de frivillige med nye redskaber, som kan anvendes i rådgivningssituationen. Dertil er supervisionen en kvalitetssikring af tilbuddet. Tilbuddet om gratis rådgivning gælder for alle over 18 år. Tilbuddet rådgiver 24 rådsøgende halvårligt, som alle får samtaleforløb med to tilknyttede frivillige rådgivere.

   

 2. Vesterbro Rock Fest 2023 (ansøger om 25.000 kr.) er en to-dages festival på Vesterbro, der præsenterer 10 rockbands fra det danske og engelske vækstlag. Festivalen, der har fokus på den rene rock, har været afholdt tre gange før: I 2020 og 2021 på Råhuset, og i 2022 på VEGA. I 2023 rykker VRF ind på BASEMENT. Basement har plads til 150 publikummer. Hertil ca. 50 musikere, crew og frivillige. Der er adgang for alle men VRF henvender sig mest til fans af, og aktører for, rockmusik. Billetterne i forsalg koster 155,- kr. for endagsbillet, og 210,- for partout. Hvis dørsalg bliver aktuelt, vil der kun kunne købes endagsbilletter i døren til 170,- kr.

   

 3. Godnathistorier til nabolaget (ansøger om 23.000 kr.) er udendørs teater opført 8 forårsaftener på parkeringspladsen til Teatret ved Sorte Hest. Ved mørkets frembrud åbnes op til scenen, der udgøres af teatrets kontor. Forestillingerne udgøres af skiftende optrædener med en blanding af skuespil, oplæsning, musik m.v. Der er fri entré, og undervejs byders publikum på kaffe, te + lidt sødt, udlån af varme tæpper og paraplyer. Der er plads til 50 siddende gæster og ca lige så mange stående.

   

 4. Copenhagen Harbour Parade 2023 (ansøger om 30.000 kr.) er tværkunstnerisk havneparade, der gennemføres hvert andet år i Københavns Havn. I 2023 foregår paraden 11.-13.august. Dag 1) små performances med fokus på lys, lyd og scenografi sejles gennem Indre Bys kanaler og Christianhavns kanaler. Dag 2) Større eksperimenterende performances, installationer og musik sejles igennem det store havneindløb (inkl. strækning på Vesterbro) Dag 3) er en børnefestival på Islands Brygge. Arrangementets hoveddag er paraden d. 12. august. Badeområdet ved Fisketorvet bruges som en naturlig scene, hvor der vil være udsyn til paradens ca. 10 sejlende performances. Copenhagen Harbour Parade har en bred målgruppe, er gratis og åben for alle.

   

 5. Go-Play – Idrætsleg for alle på Vesterbro ved DGI Storkøbenhavn (ansøger om 35.500 kr.) er tre dage med leg på Enghave Plads. To af dem er i hverdagen, henvendt til daginstitutionerne. Den tredje dag vil blive lagt i en weekend eller feriedag, hvor hele familien inviteres til leg og bevægelse på Enghave Plads. Go-Plays koncept er at skabe legeglæde, ved brug af trælegetøj og gamle lege. Go-Play bruger forskellige legende elementer, som tilsammen er med til at give en oplevelse via aktivitet og leg. Det forventes at ca. 200 børn vil deltage i Go-Play henvendt institutionerne og 300 personer vil kigge forbi den dag, aktiviteten er åben for familier. Aktiviteten er gratis både for institutioner og familier, men kræver tilmelding.

   

 6. Opera på Legepladsen – for friske børn og trætte forældre (ansøger om 20.000 kr.) er 15 min. opførelse af opera på hver af de to bemandede legepladser på Vesterbro. Her opføres klassiske operahits opført af sopran og akkordeon. Under opførelsen går sangerne rundt mellem tilhørerne, og ansøger har gode erfaringer med, at alle kan være med fra start til slut. Begge opførelser er gratis for tilhørerne.

   

 7. Afholdelse af koncerter på Vesterbro i alt 3 pleje-og 1 aktivitetscenter (ansøger om 18.396 kr) er koncerter til Vesterbros ældre borgere på plejehjem, og aktivitetscenter for hjemmeboende borgere. Koncerterne indeholder et humoristisk show/ koncert, hvor publikum inddrages under hensyntagen til den enkeltes ressourcer. Dertil har publikum har indflydelse på sangvalg via ansøgers musikpakker. Med projektet afholdes én koncert uden beregning for hvert enkelt Pleje- og aktivitetscenter på Vesterbro.

   

 8. Animer din familie (ansøger om 94.000 kr.) er et WORKSHOPforløb målrettet 4.-6. klassetrin, der handler om at animere familien gennem den personlige fortælling. Forløbet er inddelt i 2 dele, Før og under Workshoppen: Forløbet består af 3 - 4 dobbeltlektioner før workshoppen og animationsworkshoppen, som indeholder en filmvisning. Hvis støtten gives, kan der afvikles 10 workshops for klasser på Vesterbro. Det forventede deltagerantal vil med et gennemsnit på 25 elever pr klasse, være 250 elever. Derudover vil der arrangeres visninger en hel dag, hvor det forventes at omkring 400 vil deltage. Det er gratis at deltage i workshopsne og at se filmene.

   

 9. The Echo (ansøger om 38.338 kr.) er en interaktiv kunstudstilling bygget op omkring ti fotografier. Fem farvefotografier, der repræsenterer den feminine energi, og fem sort-hvide, der repræsenterer den maskuline energi. Alle værkerne samles af et “ekko-kammer”, som placeres centralt i udstillingsrummet. Kammeret er udformet som en kasse man træder ind i, og hvor man, via en mikrofon, kan høre ekkoet af sine egen stemme. Værkets kerne er altså en diskussion af ”hvem er jeg” og hvordan vi kan forbinde vores iboende dualiteter og modsætninger. Projektet er gratis og åbent for alle.

   

 10. Bevar Gang i Gaden - Vis opbakning til mennesker ramt af udsathed på Vesterbro (ansøger om 35.000 kr.) er en støttefestival for værestedet Gang i Gaden, der har mistet sin bevilling. Projektet vil sætte fokus på både Gang i Gaden, men også Vesterbros øvrige væresteder og vigtigheden af at bevare dem. Arrangementet vil foregå en eftermiddag i juni, og vil bestå af musik fra lokale kunstnere, tale og forskellige indslag, der behandler det aktuelle emne. Bl.a. vil brugere af Gang i Gaden selv holde taler/lave indslag. Støttefestivalen bliver en del af en større kampagne for at bevare Gang i Gaden. Arrangementet er gratis, og det forventes at omkring 1000 personer vil deltage i løbet af dagen.

   

 11. Copenhagen Jazz Festival 2023 på Enghave Plads (ansøger om 134.255 kr.) er 10 dage med gratis koncerter (kl. 16-21) med nogle af landets største jazznavne. 5 er allerede bekræftet, og ansøger er i dialog med de sidste 5. Før hvert navn vil der spille en MuVe gruppe. Og en DJ og konferencier til at binde det hele sammen. Der sættes en scene op på Enghave Plads med barområde og siddepladser i form af 100 strandstole og 10 borde-bænkesæt. Koncerterne vil være åben for alle, og der vil være fri entré til alle koncerter.

   

 12. Reflecting Symbiotic Commons (ansøger om 49.600 kr.) er en arkitektonisk kortlægning af symbiotiske forbindelser omkring sociale forhold, fødevareproduktion og overskudsmaterialer i Kødbyen. Helt konkret planlægges tre arrangementer i løbet af Copenhagen Architecture Festival (CAFx) 1-4 juni.

  Arrangement 1 - Nabolags vandring: 1-4/6 - 2023 rundt omkring i Kødbyen ’

  Arrangement 2 - Fællesmiddag: 2/6 - 2023 i Kitchen Collective, Slagtehusgade 11A

  Arrangement 3 - Installation med talks: 1-4/6 - 2023 i Åben Bryggeri, Slagtehusgade 15

  Eventsne vil være gratis at deltage i, mad og drikke vil blive solgt af lokale aktører undervejs.

   

 13. Bioblitz og lyslokning ved Træstubben (ansøger om 20.800 kr.) er en intensiv registrering af biologisk aktivitet i haven omkring Træstubben. Natten til bioblitz gennemføres en lyslokning, hvor nataktive insekter i området registreres. Projektet samarbejder med fem kyndige eksperter på hver deres område, som kommer til at hjælpe med at identificere de fundne arter (- Fugle / ornitolog, - Vilde planter / biolog, - Nytteplanter / botaniker, - Insekter / entomolog, - Svampe / svampeekspert. I Træstubben vil der være bøger og værksteder, hvor børn, voksne og familier kan tegne deres fund til en udstilling sidst på dagen. Aktiviteten er offentlig og henvender sig til borgere i alle aldre. Der er fri entré til arrangementet.

   

 14. Copenhagen Comics - Vesterbro kampagne (ansøger om 45.071 kr.) er støtte til tryk af materialer og annoncer for tegneseriefestivalen Copenhagen Comics rettet mod Vesterbros borgere. Siden 2010 har festivalen været afholdt i Øksnehallen, hvilket ansøger gerne vil fortsætte med. Med støtten håbes at kunne udvide projektets lokale forankring og inkludere flere lokale samarbejdspartnere, børn og unge, tegneserie-entusiaster i arrangementet. Festivalens overordnede formål er at udbrede kendskabet til tegneserier for den brede befolkning, engagere og aktivere børn og unges læsning og skabelse af tegneserier. Billetter koster 130. kr pr dag eller 200 kr. for begge - børn betaler ½ pris.

   

 15. Summer in the City Festival (ansøger om 30.000 kr.) er en tre-dages festival med musik og kunst. I samarbejde med Onkel Dannys Plads omdannes pladsen til en festival, der omfavner fællesskabet, præsenterer gæsterne for den nyeste musik med ca. 14 up-coming artister. Dertil præsenterer festivalen ny installationskunst og performancekunst. Kunsten er til at skabe en mere helstøbt festival med noget til enhver smag. Temaet for årets festival er mangfoldighed. Målgruppen er unge i alderen fra 18-35 år og er gratis. Sidste år havde vi omkring 2800 besøgende gæster over tre dage, det forventes at i år vil lige så mange deltage.

   

 16. NEW GENEROUS minifestival på Basement (ansøger om 26.150 kr.) er en minifestival på Basement i august over 2 dage, som med afsæt i klubrummet udforsker mødet mellem mennesker. Der arbejdes med følgende medier: Dans, performance, elektronisk musik og samtidskunst. NG er et nystartet koncept, der gennem dans og kunst ønsker at skabe nye møder, som udfordrer hvordan vi interagerer i nattelivet. Første arrangement var på natklubben Ved Siden Af i maj 2022. Nu gentages konceptet på Basement. Festivalen er åben for alle, men dens primære målgruppe er kulturinteresserede 20-35 årige. Der budgetteres med en billetpris på max 100 kr.

   

 17. PRiMi (ansøger om 40.000 kr.) er koncerter hver tirsdag fra kl 20.00 undtaget juni, juli og august, på H15 Scene/studio. PRiMi er det gamle Klub Primi med et fornyet koncept, der ud over koncerter hver tirsdag, nu også vil inkludere workshops, jamsessions og spontane koncerter i deres program. Målgruppen er stadig alle, men med fokus på mennesker med interesse for eksperimenterende jazz. Entre koster 100,- / 50,- for studerende.

   

 18. Stenbroens Barokdage 2023 (ansøger om 25.000 kr.) er koncerter og sociale arrangementer på forskellige lokationer på Vesterbro, i alt 12 arrangementer i løbet af dagene 10.-18. Juni 2023. Stenbroens Barokdage er Københavns nye musikfestival med fokus på barokmusik, fællesskab og lokalmiljø. Festivalen er ikke location-bestemt, men skifter brokvarter fra år til år. I 2022 lagde festivalen ud på Nørrebro og i 2023 rykker den til Vesterbro. Målet med Stenbroens Barokdage er at skabe en nutidig festival, der udfordrer rammerne for barokmusik og derigennem skaber koncerter som appellerer til både barok-kendere og dem, der ikke kender den type musik. Festivalen har både arrangementer hvor der betales entré og gratis arrangementer. Der tilbydes dertil studierabat.

   

 19. Rum for Æstetik x BørneDistortion (ansøger om 50.000 kr.) er udvikling og afvikling af programmet Kunstparken til BørneDistortion i Enghaveparken. Arrangementets overordnede fokus er børnerettigheder og kunst. Programmet bygger på kunstneriske aktiviteter, leg og sjov som redskaber til at synliggøre børns rettigheder, og lægger op til oplysning, fællesskab, samtale og eftertanke. Målet med projektet er, at gøre BørneDistortion til en vigtig kunstnerisk begivenhed, som tager børn og deres viden om deres rettigheder alvorligt. Deltagelse er gratis og åben for alle. Ansøger regner med mindst 500 deltagende børn, potentielt mange flere.

   

 20. The Compost Canteen: Dining with microbes (ansøger om 46.080 kr.) er et arrangement, hvor der skabes fokus på genanvendelse af vores gamle madvarer igennem kompost. I juni stilles faciliteter til rådighed på Godsbaneterrænet ved siden af Banegaarden, så Banegaardens besøgende kan donere deres rester til kompost og mikroberne heri. Ansøger sørger for opskrifter og tillsætningsingredienser, så alle kan tage del i tilberedningen af den perfekte kompost. Der placeres særlige mikrofoner i kompostbeholderen så den igangværende forvandling kan sanses og begribes. Hele installationen understøttes af illustrerede info-tavler. Ved projektets afslutning vil den endelige kompost blive uddelt til alle borgere, der kunne tænke sig en portion.

   

 21. Naturskaber Vesterbro ansøger om 38.750 kr.) er et tværfagligt møde mellem 50 børn fra Tove Ditlevsens skole og to lokale kunstnere/ designere med fokus på den lokale natur på Vesterbro og kunst. Arrangementet afvikles ifm Tove Ditlev skoles emneuge i uge 19, der har bæredygtighed og klima som fokus. Igennem ugen arbejder børnene med forskellige teknikker og bliver introduceret til gamle måder at leve i pagt med naturen. Målet med den nye viden er at lave en offentlig udstilling i den ene pavillon i Enghaveparken. Udstillingen vel være åben en uge og tilgængelig for alle, der kommer forbi.

   

 22. Bio på Enghave Brygge (ansøger om 50.000 kr.) er to aftener, hvor en udendørs biograf bliver sat op på Enghave Brygge på kajen ved anløbet, Christians Lange Plads, med lærred og projekter. Dertil opsættes strandstole og sækkestole rundt på pladsen og der vil være mulighed for at købe drikkevarer, popcorn og is via opstillede salgsvogne. Eventet starter kl. 22.00 og slutter kl. 00.00. ansøger anslår, at der kan være omkring 200 siddende gæster, og 25 både i vandet. Målgruppen er alle typer, dog ikke for børnefamilier, da vi starter kl. 22.00. Eventet er gratis.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg drøfter projekterne og puljegruppens indstillinger og træffer herefter beslutning om bevilling af midler fra Vesterbropuljen.

Ved ansøgningsfristen d. 15. marts 2023 har Vesterbro lokaludvalg modtaget 22 ansøgninger til Vesterbropuljen, hvortil lokaludvalgets puljeudvalg har indstillet følgende beslutninger:

Det er indstillet at uddele støtte på samlet 287.196 kr. fordelt på 16 ansøgninger.

Dertil indstilles at lokaludvalget pba. de supplerende oplysninger til ansøgning ”Bevar Gang i Gaden - Vis opbakning til mennesker ramt af udsathed på Vesterbro”, træffer drøfter og beslutter eventuel støtte til projektet. En eventuel støtte er ikke medregnet i de 287.196 kr.

 

Ansøgning

Ansøgt beløb

Indstillet beløb

Puljegruppens bemærkninger

1

Gratis psykologisk rådgivning til Vesterbros borgere

20.600 kr.

15.000 kr.

Puljeudvalget indstiller at projektet gives delvis støtte, der er øremørket supervisionen af rådgiverne. Det er denne del i projektet, puljeudvalget finder vigtigst for kvaliteten i det samlede projekt. Der henvises yderligere til at søge andre fonde som f.eks. Velliv fonden.

2

Vesterbro Rock Fest 2023

25.000 kr.

7.500,00 kr.

Puljeudvalget indstiller at projektet gives delvis støtte. pga. prioritering af midler.

3

Godnathistorier til nabolaget

23.000 kr.

23.000 kr.

Puljeudvalget indstiller at projektet gives fuld støtte. Det bemærkes at projektet ligger i et hjørne af Vesterbro, der ellers ikke modtager megen støtte, samt et indholdsrigt program i god afstemning med det indsendte budget.

4

Copenhagen Harbour Parade 2023

30.000 kr.

10.000 kr.

Puljeudvalget indstiller at projektet gives støtte pga. prioritering af midler, og at Vesterbro kun indgår den ene af dagene i det samlede program.

5

Go-Play – Idrætsleg for alle på Vesterbro ved DGI Storkøbenhavn

35.500 kr.

15.500 kr.

Puljeudvalget indstiller at projektet gives delvis støtte pga. prioritering af midler. Det er særligt familie-eventet, som er interessant for Vesterbro, derfor er støtten øremærket denne del samt kommunikation. Det indstilles at støtten er betinget af, at man kan tilmelde sig på andre måder end aula for at imødekomme deltagere med varieret med socioøkonomiske baggrunde. Der opfordres til at søge andre og mere relevante puljer.

6

Opera på Legepladsen – for friske børn og trætte forældre

20.000 kr.

20.000 kr.

Puljeudvalget indstiller at projektet gives fuld støtte. Det bemærkes at projektet introducerer en mere finkulturel genre til en bred målgruppe.

7

Afholdelse af koncerter på Vesterbro i alt 3 pleje-og 1 aktivitetscenter

18.396 kr.

18.396 kr.

Puljeudvalget indstiller at projektet gives fuld støtte. Det bemærkes at projektet er for en målgruppe, som ellers ikke har et stort tilbud af oplevelser.

8

Animer din familie

94.000 kr.

20.000 kr.

Puljeudvalget indstiller at projektet gives delvis støtte pga. prioritering af midler. der opfordres til at finde andre støtte muligheder fremadrettet.

9

The Echo

38.338 kr.

0 kr.

Puljeudvalget indstiller at projektet gives afslag på støtte pga. prioritering af midler og manglende medfinansiering og samarbejdspartnere.

10

Bevar Gang i Gaden - Vis opbakning til mennesker ramt af udsathed på Vesterbro

35.000 kr.

 

Puljeudvalget indstiller at ansøgningen drøftes og evt. støtte besluttes på baggrund af de supplerende oplysninger, der sammen med ansøgningen ligger på medlemmernes side.

11

Copenhagen Jazz Festival 2023 på Enghave Plads

134.255 kr.

20.000 kr.

Puljeudvalget indstiller at projektet gives delvis støtte pga. prioritering af midler. Der opfordres til at finde andre støtte muligheder fremadrettet.

12

Reflecting Symbiotic Commons

49.600 kr.

0 kr.

Puljeudvalget indstiller at projektet gives afslag på støtte pga. prioritering af midler og manglende medfinansiering.

13

Bioblitz og lyslokning ved Træstubben

20.800 kr.

17.800 kr.

Puljeudvalget indstiller at projektet gives delvis støtte. Ansøger har skrevet 3000 i indtægter, som er modregnet i det indstillede beløb.

14

Copenhagen Comics - Vesterbro kampagne

45.071 kr.

0 kr.

Puljeudvalget indstiller at projektet gives afslag pga. prioritering af midler.

15

Summer in the City Festival

30.000 kr.

20.000 kr.

Puljeudvalget indstiller at projektet gives delvis støtte pga. prioritering af midler

16

NEW GENEROUS minifestival på Basement

26.150 kr.

20.000 kr.

Puljeudvalget indstiller at projektet gives delvis støtte pga. prioritering af midler. Støtte er primært målrettet honorar til de professionelle kunstnere.

17

PRiMi

40.000 kr.

20.000 kr.

Puljeudvalget indstiller at projektet gives delvis støtte pga. prioritering af midler. Puljeudvalget vil gerne bakke op om projektets koncept men mener at lokaludvalget ikke skal være fast støtteyder til ansøgeren.

18

Stenbroens Barokdage 2023

25.000 kr.

20.000 kr.

Puljeudvalget indstiller at projektet gives delvis støtte pga. prioritering af midler. Det bemærkes at projektet tilbyder oplevelser inden for en genre, der ellers kan være svær at finde på Vesterbro.

19

Rum for Æstetik x BørneDistortion

50.000 kr.

20.000 kr.

Puljeudvalget indstiller at projektet gives delvis støtte pga. prioritering af midler. Der opfordres til finde støtte andre steder.

20

The Compost Canteen: Dining with microbes

46.080 kr.

20.000 kr.

Puljeudvalget indstiller at projektet gives delvis støtte pga. prioritering af midler. Der opfordres til at finde andre lokale støtteydere.

21

Naturskaber Vesterbro

33.750 kr.

0 kr.

Puljeudvalget indstiller at projektet gives afslag pga. prioritering af midler. Puljeudvalget værdsætter ansøgningens tema, men indstiller ikke at yde støtte på det ansøgte niveau. Der opfordres til at finde andre støttemuligheder og derefter gensende ansøgningen til vores pulje.

22

Bio på Enghave Brygge

50.000 kr.

0 kr.

Puljeudvalget indstiller at projektet gives afslag pga. prioritering af midler. Det bemærkes at projektet finder sted i et område, vi ellers gerne vil støtte, men pga. kommercielle elementer i projektet samt de begrænsede midler tilbage i puljen indstilles et afslag til projektet.

Økonomi

Der søges samlet om 890.539 kr. Følges puljegruppens indstilling, bevilges 287.196 kr. Eventuel støtte til projekt ”Bevar Gang i Gaden - Vis opbakning til mennesker ramt af udsathed på Vesterbro” skal lægges oven i de 287.196 kr.

Midlerne fratrækkes dispositionen i Vesterbropuljen 2023.

Videre proces

Sekretariatet giver ansøger besked om lokaludvalgets beslutninger og betingelserne for støtten. Ansøgninger slettes for medlemmernes side i henhold til GDPR.

 

Beslutning

Vesterbro Lokaludvalg besluttede

 1. At give delvist tilsagn på 15.000 kr. til projekt Gratis psykologisk rådgivning til Vesterbros borgere.
 2. Der blev stillet forslag om at støtte projektet med 20.000 kr. For stemte 3, imod stemte 8 og 7 undlod at stemme. Herefter blev det indstillede beløb på 7.500 kr. til projekt Vesterbro Rock Fest 2023 vedtaget. 
 3. At give fuldt tilsagn på 23.000 kr. til projekt Godnathistorier til nabolaget.
 4. At give delvist tilsagn på 30.000 kr. til projekt Copenhagen Harbour Parade 2023.
 5. At give delvist tilsagn på 15.500 kr. til projekt Go-Play – Idrætsleg for alle på Vesterbro ved DGI Storkøbenhavn
 6. At give fuldt tilsagn på 20.000 kr. til projekt Opera på Legepladsen – for friske børn og trætte forældre.
 7. At give fuldt tilsagn på 18.396 kr. til projekt Afholdelse af koncerter på Vesterbro i alt 3 pleje-og 1 aktivitetscenter
 8. At give delvist tilsagn på 20.000 kr. til projekt Animer din familie.
 9. At give afslag til projekt The Echo.
 10. At støtte projektet med 35.000 kr. efter afstemning hvor en undlod at stemme, og øvrige mødedeltagere stemte for.
 11. At give delvist tilsagn på 20.000 kr. til projekt Copenhagen Jazz Festival 2023 på Enghave Plads.
 12. At give afslag til projekt Reflecting Symbiotic Commons
 13. At give delvist tilsagn på 17.800 kr. til projekt Bioblitz og lyslokning ved Træstubben.
 14. At give afslag til projekt Copenhagen Comics - Vesterbro kampagne.
 15. At give delvist tilsagn på 20.000 kr. til projekt Summer in the City Festival.
 16. At give delvist tilsagn på 20.000 kr. til projekt NEW GENEROUS minifestival på Basement.
 17. At give delvist tilsagn på 20.000 kr. til projekt RiMi.
 18. At give delvist tilsagn på 20.000 kr. til projekt Stenbroens Barokdage 2023.
 19. At give delvist tilsagn til projekt Rum for Æstetik x BørneDistortion.
 20. At give delvist tilsagn på 20.000 kr. til projekt The Compost Canteen: Dining with microbes.
 21. At give afslag til projekt Naturskaber Vesterbro.
 22. At give afslag til projekt Bio på Enghave Brygge.
Til top