Mødedato: 19.04.2023, kl. 18:00
Mødested: DGI Byen i lokalerne: Tivoli & Vesterbro Torv på 2 sal i CPH Konference

Orientering om bevilling af midler fra Lillepuljen 2023

Vesterbro Lokaludvalg orienteres om bevilling af midler fra Lillepuljen.

Tidligere beslutninger

Vesterbro Lokaludvalg besluttede fordeling og kriterier til fordeling af puljemidler på det ordinære møde i september 2022.

Indstilling

Forpersonen indstiller,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg tager orientering om bevilling af midler fra Lillepuljen med ansøgningsfrist d. 15. marts 2023 til efterretning.

Problemstilling

I henhold til kommissorium for lokaludvalg har Vesterbro Lokaludvalg to puljer (Vesterbropuljen og Lillepuljen), hvorfra eksterne ansøgere kan søge om økonomisk støtte til lokale projekter, der virker dialogskabende og netværksdannende i bydelen. De nærmere kriterier for støtte er besluttet af lokaludvalget og kan ses på følgende hjemmeside: https://vesterbrolokaludvalg.kk.dk/puljemidler 

Vesterbro Lokaludvalg har modtaget 23 ansøgning til Lillepuljen med ansøgningsfrist 15. januar 2023. Det samlede ansøgte beløb var 289.084 kr.

Ansøgningerne ligger tilgængeligt på Medlemmernes side, frem til det ordinære møde i april er afholdt. Derefter fjernes ansøgningen i henhold til Persondataloven.

Løsning

Ved ansøgningsfristen d. 15. januar 2023 har Vesterbro lokaludvalg modtaget 21 ansøgninger til Lillepuljen, hvortil lokaludvalgets puljeudvalg har truffet følgende beslutninger:

Det blev besluttet at uddele støtte på samlet 143.399 kr. fordelt på 16 ansøgninger.

 

Ansøgning

Ansøgt beløb

Bevilget beløb

Evt. begrundelse

1

Dialog om Demokrati

15000

10.000

Puljeudvalget vil gerne støtte Demokratihuset og vi ser positivt på, at de også søger andre fonde. Pga. prioritering af midler gives delvis støtte.

 

2

Final Domination

15000

13.000

Med det tildelte beløb, dækkes de to punkter i budgettet, der bedes om støtte til. Derfor støtter vi ikke med det fulde beløb.

 

3

Vi går sammen – vil du med?

15.000

5249

Puljeudvalget har valgt at øremærke støtte til de budgetpunkter, de mener har mest relevans for Vesterbro. Derfor gives delvis støtte. Der opfordres til en målrettet informationsindsats for at få mennesker fra Vesterbro med, hvis muligt.

 

4

Crashfestival

15.000

0

Pga. prioritering af midler og manglende Vesterbro vinkel gives afslag på støtte.

 

5

Labour of Protesting: Collectivity of Dalit women hos Ladder Space

12.500

12.500

Puljeudvalget ser positivt på, at projektet omhandler om en gruppe mennesker, der normalt ikke får opmærksomhed på Vesterbro. Dertil vægtes lokationen i Den Brune Kødby positivt. Projektet gives fuld støtte.

 

6

Sögur – dyr, mennesker og landskaber / Historier – dyr, mennesker og landskaber

7.400

5.400

Pga. prioritering af midler, gives delvis støtte. Puljeudvalget har valgt at øremærket støtten til plakater og flyers.

 

7

Vendsyssel, Vesterbro (arbejdstitel)

14.934

0

Pga. prioritering af midler og manglende Vesterbro relevans gives afslag på støtte.

 

8

Industrious youth

15.000

10.000

Puljeudvalget vil gerne støtte op om stedet og deres engagement i Den Brune Kødby.

Pga. prioritering af midler, gives delvis støtte. Det vurderes at projektet har mulighed for at finde de resterende midler andet steds.

 

9

Art Week og CAFx - Byvandringer på Vesterbro

11.000

11000

Puljeudvalget bemærker at projektets form og indhold i en særlig grad er tilegnet Vesterbro. Projektet gives fuld støtte.

 

10

Bliss at Pride Dagsevent

15.000

7.500

Pga. prioritering af midler, gives delvis støtte. Puljeudvalget foreslår at ansøger også henvender jer til Sabaah som mulig deltager eller samarbejdspartner i projektet.

 

11

Forbindelser: en fotoudstilling

15.000

0

Pga. prioritering af midler og manglende Vesterbro relevans gives afslag på støtte.

 

12

Wealth, Work and Worth

15.000

15.000

Puljeudvalget bemærker at projektet i en særlig grad har rødder i Vesterbro. Projektet gives fuld støtte.

 

13

Passage

15.000

0

Pga. prioritering af midler og manglende Vesterbro relevans gives afslag på støtte.

 

14

VeKK’s 20-års jubilæumsfest

6.500

1.500

Pga. prioritering af midler gives projektet delvis støtte. Støtten er øremærket morgenaktiviteterne i projektet, da det er den del af arrangementet, der er mest tilgængelig for interesserede, der ikke kender til klubben.

 

15

København Åben Petanquefestival

15.000

9.500

Pga. prioritering af midler gives projektet delvis støtte. Støtten er øremærket affaldshåndtering og live musik, da det er de budgetposter puljeudvalget finder relevante for lokaludvalget i forhold til de midler, der er tilbage.

 

16

Fælles oplevelse for pigerne (årgang 09/10) på Vesterbro, der spiller fodbold i Vestia

11.750

11.750

Puljeudvalget vil gerne bakke op om projektets målgruppe og formål om fastholdelse i sporten. Tilsagnet suppleres med følgende kommentar: vi støtter generelt ikke holds deltagelse i stævner, men målgruppen her er vigtig og rammer noget vi gerne vil bakke op om, nemlig unges trivsel. Projektet gives fuld støtte.

 

17

Audiovisuel Inger Christensen-litteraturkoncert

4.000

4.000

Puljeudvalget bemærker projektets kvalitet for et lille budget og at vi samtidig støtter op om en aktivitet på biblioteket. Projektet gives fuld støtte.

 

18

Bogens Rum

15.000

0

Da afviklingen fysisk ligger under Indre By lokaludvalgs ressortområder, gives afslag på støtte.

 

19

En videobutik efter verdens endeligt / A Video Store After the End of the World

15.000

15.000

Puljeudvalget bemærker at projektet er tilpasset Vesterbro med en ægte Vesterbro historie. Projektet gives fuld støtte.

 

 

20

Dans sang og rytmer inspireret fra Ghana og Tanzania

14.000

0

Pga. prioritering af midler gives afslag på støtte. Puljeudvalget opfordrer ansøger til at vende tilbage med en ny ansøgning, når konceptet har fornyet sig.

 

21

Optræden med afrikansk dans sang og trommespil ved gruppen SAWA på Skydebanehavens legeplads og Enghaveparkens Legeplads

15.000

0

Pga. prioritering af midler gives afslag på støtte. Puljeudvalget opfordrer ansøger til at vende tilbage med en ny ansøgning, når konceptet har fornyet sig.

 

 

 

22

Internationalt Klovneshow på de bemandede legepladser i Enghaveparken og i Skydebanehaven

7.500

7.500

Puljeudvalget bemærker projektets kvalitet for et lille budget. Projektet gives fuld støtte.

 

 

 

 

23

Now, beyond, after

4.500

4500

Puljeudvalget vil gerne anerkende ansøgers 10-år jubilæum. Det vurderes at mange vil se og få gavn af projektet. Projektet gives fuld støtte.

 

Økonomi

Vesterbro Lokaludvalg har modtaget 23 ansøgning til Lillepuljen med ansøgningsfrist 15. april 2023. Det samlede ansøgte beløb var 289.084 kr.

Der er tildelt støtte for 143.399 kr. i Lillepuljen. Midlerne er fratrukket dispositionen i Vesterbropuljen 2023.

Videre proces

Sekretariatet har givet ansøgerne besked og sletter ansøgningerne på medlemmernes side, efter det ordinære møde er afholdt.

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.
Til top