Mødedato: 19.04.2023, kl. 18:00
Mødested: DGI Byen i lokalerne: Tivoli & Vesterbro Torv på 2 sal i CPH Konference

Afsættelse af midler til eget projekt: Spot On Vesterbro

Indstilling

Forpersonen foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg drøfter koncept for Spot On Vesterbro og godkender dette.
  2. at Vesterbro Lokaludvalg afsætter midler til at gennemføre projektet.

Problemstilling

På Lokaludvalgets møde i februar 2023, blev der nedsat en arbejdsgruppe, til at arbejde med en videreudvikling af Lights on Vesterbro. Gruppen har arbejdet videre med en idé om at sætte spot på en enkelt adresse, og her gennemføre et endags-program. 

 

 

Løsning

Projektbeskrivelse sendes til Lokaludvalgets medlemmer senest mandag d. 17. april 2023.

Økonomi

Der skal afsættes puljemidler - Lokaludvalgets egne projektmidler - til realisering af projektet. Beløbet vil fremgå af projektbeskrivelsen.

Videre proces

-

Beslutning

Vesterbro Lokaludvalg drøftede punktet og besluttede, at arbejdsgruppen arbejder videre med projektet, inden Lokaludvalget træffer beslutning om projektet skal realiseres, og i så fald hvornår og hvordan.
Til top