Mødedato: 19.04.2023, kl. 18:00
Mødested: DGI Byen i lokalerne: Tivoli & Vesterbro Torv på 2 sal i CPH Konference

Orientering om nyt fra fagudvalg og arbejdsgrupper

Vesterbro Lokaludvalg orienteres på hvert ordinære møde om nyt fra arbejdsgrupper og fagudvalg.

Indstilling

Forpersonen foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen ved forpersoner og tovholdere for de faste fagudvalg og arbejdsgrupper til efterretning.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg har tre faste fagudvalg: Teknik- og Miljøudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget, og Kultur, Fritid, Børne- og Ungeudvalget.

Derudover har lokaludvalget tre faste arbejdsgrupper: Netværksgruppen for Arbejdet med Otto Busses Vej, lokaludvalgets primære fokusområde de seneste år, en arbejdsgruppe vedrørende Enghave Plads, en arbejdsgruppe vedr. Vesterbro Passage samt en gruppe der arbejder med Lokaludvalgets borgerpanelundersøgelser.

Forpersonerne og tovholderne for udvalgene og arbejdsgrupperne orienterer mundtligt på mødet.

Lokaludvalgets fagudvalg og arbejdsgrupper er åbne og offentlige. Af lokaludvalgets kalender fremgår mødedatoer og lokaler.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen ved forpersoner og tovholdere for de faste fagudvalg og arbejdsgrupper til efterretning.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

-

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.
Til top