Mødedato: 19.04.2023, kl. 18:00
Mødested: DGI Byen i lokalerne: Tivoli & Vesterbro Torv på 2 sal i CPH Konference

Invitation til at være medunderskrivere på Brønshøj-Husum Lokaludvalgs henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. processen for Kultur- og Fritidspolitik 2023-2026

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg drøfter og godkender Brønshøj-Husum Lokaludvalgs invitation til at være medunderskrivere på en henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget.

Problemstilling

Ny Kultur- og Fritidspolitik for København

Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg godkendte den 24. februar teksten til en ny Kultur- og Fritidspolitik for København, som sætter den overordnede politiske retning for, hvordan kultur- og fritidsområdet skal udvikle sig de næste fire år. Efter ønske fra udvalget er politikken holdt kort og oplister hvilke tiltag og handleplaner, man vil igangsætte i forlængelse af politikken. Af introduktionen til poltikken fremgår det, at udvalget "har valgt at skrive politikken sådan, at den fremhæver, hvor vi fra udvalgets side særligt ønsker at sætte vores aftryk i denne valgperiode, og politikken er derfor ikke en gennemgang af hele kultur- og fritidsområdet fra A til Z."  Se Kultur- og Fritidspolitik og overblik over kommende handleplaner her: Godkendelse af ny Kultur- og Fritidspolitik | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede interessent- og borgerinddragelsen i Kultur- og Fritidspolitikken under behandlingen den 17. januar. Der var et ønske om, at man i stedet for en generel høring af den overordnede politik, prioriterede en høring af de relevante interessenter ved udarbejdelsen af de enkelte handleplaner, så man får input ind så tæt på de konkrete initiativer som muligt. Det betyder, at politikudkastet ikke har været i offentlig høring og heller ikke har været i høring hos lokaludvalgene.

 

Løsning

Efter Kultur- og Fritidsudvalgets vedtagelse af Kultur- og Fritidspolitikken, har Brønshøj-Husum udarbejdet en henvendelse stilet til Kultur- og Fritidsudvalget, som problematiserer, at lokaludvalgene ikke er blevet inddraget udarbejdelsen af politikken, herunder udvælgelsen af temaer for handleplaner. Brønshøj-Husum Lokaludvalg har efterfølgende henvendt sig til de øvrige 11 Lokaludvalg med invitation til at være medunderskrivere på henvendelsen til Kultur- og Fritidsudvalget.

Vesterbro Lokaludvalg skal drøfte og godkende, at være medunderskrivere på henvendelsen som er vedlagt som bilag.

Økonomi

-

Videre proces

Sekretariatet vil give Brønshøj-Husum Lokaludvalg besked om udfaldet af Lokaludvalgets drøftelse.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top