Mødedato: 19.04.2023, kl. 18:00
Mødested: DGI Byen i lokalerne: Tivoli & Vesterbro Torv på 2 sal i CPH Konference

Henvendelse vedr. fornyelse af Maria Kirkeplads

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg bakker op om projektet dog med krav om at der skal være fokus på at inddrage og høre borgerne.
  2. at Vesterbro Lokaludvalg udpeger en eller flere af Lokaludvalgets medlemmer, der går ind i dialogen med menighedsrådet på Vesterbro.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg har modtaget en henvendelse fra Jens Andersen, Menighedsrådsformand for Folkekirken på Vesterbro.

Menighedsrådet på Vesterbro ønsker at invitere Lokaludvalget ind i et samarbejde om et udviklingsprojekt som de har valgt at sætte i gang med henblik på, at Maria Kirkeplads i langt højere grad bliver et offentligt byrum, som langt flere ser som et positivt aktiv for Vesterbro og dermed bliver brugt af langt flere.

Menighedsrådet har besluttet at forsøge at rejse midler til at omtænke pladsen i tæt samarbejde med bl.a. Københavns Kommune. Det er både pladsens problematiske fysiske udformning, manglende sociale løsninger og organisering på de udsattes situation og en deraf følgende konfliktfyldt relation til resten af lokalsamfundet, som skal løses.

De har, på baggrund af et indledende møde ned stadsarkitekten, rakt ud til både SOF borgmesteren og TMF borgmesteren for at indlede et samarbejde om at løse situationen på Maria Kirkeplads. Henvendelsen er vedlagt som bilag.

Menighedsrådet på Vesterbro har længe ønsket at Maria Kirkeplads skal være et offentligt tilgængeligt byrum, som udover de udsatte også skal tilbyde sig til kirkegængere, naboer og byens øvrige borgere og gæster. Pladsen blev oprindeligt renoveret i et samarbejde med Københavns Kommune, Realdania og A.P. Møller Fonden. Men man har nu i flere år efterfølgende måttet sande at hverken den fysisk løsning i sig selv eller dens forsøg på at omprogrammere pladsens brug er lykkedes. Udfordringerne er simpelthen for store og strukturelle til at de fysiske ændringer har haft en effekt.

Visionen er at bidrage til at skabe større social balance på Indre Vesterbro gennem nye fysiske, kulturelle og sociale muligheder på Maria Kirkeplads, således at lokalsamfundets mange års konflikter mellem naboer, erhvervsdrivende og udsatte heles.

Menighedsrådet har valgt at samarbejde med kunstnerne Kenneth Balfelt Team // Johan August som rådgivende og udførende procesaktør på grund af de to kunstneres kendskab til det sociale felt på Vesterbro og deres succesfulde metoder og greb i forbindelse med udviklingsarbejde og borgerinvolvering i tidligere byrums- og sociale projekter.

Menighedsrådet vil gerne i dialog med lokaludvalget og inddrage Lokaludvalgets viden og analyser i arbejdet med pladsen. De vil derfor gerne invitere Lokaludvalget ned på pladsen og orientere yderligere om processen og høre om Lokaludvalgets overvejelser og tanker om et sådant initiativ.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg bakker op om projektet og lægger vægt på, at der skal være fokus på at inddrage og høre borgerne. 

Økonomi

-

Videre proces

Vesterbro Lokaludvalg udpeger en eller flere af Lokaludvalgets medlemmer, der går ind i dialogen med menighedsrådet på Vesterbro.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Vesterbro Lokaludvalg udpegede Grethe Holm Jørgensen og Thomas Warburg til at gå i dialog med menighedsrådet på Vesterbro.Til top