Mødedato: 19.04.2023, kl. 18:00
Mødested: DGI Byen i lokalerne: Tivoli & Vesterbro Torv på 2 sal i CPH Konference

Nattelivsudvalgets arbejde

Indstilling

Forpersonen foreslår, 

  1. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter hvilke medlemmer, der deltager på formøder forud for møder i Nattelivsudvalget d. 1. juni, d. 21. september og d. 23. november 2023.
  2. at Vesterbro Lokaludvalg tager orientering vedr. lokale indsatsgrupper til efterretning.

Problemstilling

FORMØDER FORUD FOR NATTELIVSUDVALGETS MØDER

Der afholdes formøder forud for møder i Nattelivsudvalget d. 1. juni, d. 21. september og d. 23. november 2023. På disse møder kan medlemmer af Vesterbro Lokaludvalg deltage. Nattelivsudvalgets kalender tilgås via: https://www.kk.dk/politik/lokaludvalg-saerlige-udvalg-raad-og-naevn/saerlige-udvalg/nattelivsudvalget

De tre formøder starter kl. 19.30 og holdes i mødelokalet i parterre, værelse 9, på Rådhuset.

 

 

LOKALE INDSATSGRUPPER

I forbindelse med Restaurations- og Nattelivsplan 2021 er det besluttet, at der skal nedsættes lokale indsatsgrupper i Københavns Kommune med dét formål at nedbringe gener fra nattelivet lokalt.

Af Nattelivsudvalgets kommissorium fremgår det, at de lokale indsatsgrupper udgør såkaldte ”vognportsmøder” mellem de lokale aktører. En indsatsgruppe kan eksempelvis bestå af lokale aktører som restauratører, beboere, kulturvirksomheder, natteværter, støjvagter, embedsmænd, politi og øvrige myndigheder samt medlemmer af Nattelivsudvalget. Forvaltningen initierer det første møde i en indsatsgruppe.

Den 22. juni 2022 blev det besluttet i Nattelivsudvalget at iværksætte et pilotprojekt med lokale indsatsgrupper i Ny Adelgade og ved Sortedam Dosering.

Det blev derudover besluttet at nedsætte en følgegruppe bestående af Bent Lohmann, Jeppe Møller Herskind og Alexander Rastén Rydberg (Martin Gyldstrand (DRC) har sidenhen erstattet Jeppe Møller Herskind).

På Nattelivsudvalgets møde den 5. oktober 2022 blev det besluttet, at den første indsatsgruppe ikke skulle iværksættes i Ny Adelgade men derimod ved Gammel Strand/Nybrogade.

Forvaltningen har efterfølgende indgået aftale med to moderatorer, Mie Marcussen og Hans C. Viemose, til facilitering af pilotprojektet med lokale indsatsgrupper.

å baggrund af pilotprojekterne udarbejdes en model for nedsættelse, facilitering og opsamling på lokale indsatsgruppe til brug fremover.

Nattelivsudvalgets Sekretariat har bedt om input fra følgegruppen, Teknik- og Miljøforvaltningen (støj og udeservering), Kultur- og Fritidsforvaltningen (Bevillingsnævnets Sekretariat og Natteværterne) til mulige lokale indsatsgrupper i 2023.

Nedenfor fremgår en liste over mulige lokationer for lokale indsatsgrupper i 2023:

Lokation

Indstillet af:

Carlsberg-byen

TMF, Bevillingsnævnets Sekretariat

Refshaleøen

TMF, følgegruppe

Blågårdsgade

TMF, Bevillingsnævnets Sekretariat

Halmtorvet

TMF, Bevillingsnævnets Sekretariat

Sønder Boulevard

Bevillingsnævnets Sekretariat

Lange Linie

Bevillingsnævnets Sekretariat

Kødbyen

TMF

Fælledvej

TMF

Studiestræde

TMF

Gothersgade

TMF

Sværtegade

TMF

Lille Kongensgade

TMF

Læder Stræde

TMF

Vestergade

TMF

Det bemærkes, at listen ikke er prioriteret.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg udpeger et eller flere medlemmer, som deltager på formøderne forud for Nattelivsudvalgets møder.

Vesterbro Lokaludvalgs forpersonskab er blevet kontaktet af forpersonen fra Indre By Lokaludvalg, Bent Lohmann, med henblik på at drøfte behovet og ønsket om en indsatsgruppe på Sønder Boulevard. 

Økonomi

-

Videre proces

Det forventes, at dialogen vedr. etableringen af en indsatsgruppe på Sønder Boulevard vil fortsætte her i forsommeren.

Beslutning

Vesterbro Lokaludvalg tog orienteringen til efterretning. Ingen medlemmer ønskede at melde sig til at deltage i arbejdet.

Sekretariatet henvender sig med et spørgsmål om hvorvidt der er særlige registreringer eller emner på adresserne der gør, at det er nogle vigtige aktuelle sager.

Der er informationsmøde den 8. maj 2023 kl. 17-18 i Billedalen, Bethseda Kirken - Rømersgade 17.
Til top