Mødedato: 19.04.2023, kl. 18:00
Mødested: DGI Byen i lokalerne: Tivoli & Vesterbro Torv på 2 sal i CPH Konference

Musikhuset København- etablering af følgegruppe om bygningens udearealer og indretning af disse

Indstilling

Forpersonen foreslå,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg udpeger 2-3 medlemmer til deltagelse i følgegruppe om udearealer og indretning af disse ved Musikhuset København.

Problemstilling

Center for Kultur- og Fritidsaktiviteter, som er en del af Kultur- og Fritidsforvaltningen, er i gang med at planlægge for projektet Musikhuset København på Vesterbrogade 59. Projektet har ligget stille et års tid pga. manglende anlægsmåltal, men er nu startet op igen. Projektet er finansieret af Københavns Kommune og to fonde - Augustinus Fonden og Realdania – og skal omdanne det gamle palæ på Vesterbrogade 59 til et akustisk musikhus med Foreningen Musikhuset København som aktør i huset. Projektet forventes ibrugtaget medio 2026. Indtil da holder foreningen midlertidigt til i huset og vil lave aktiviteter indtil selve renoveringen/omdannelsen igangsættes medio 2024.

I forbindelse med planlægningen af projektet vil forvaltningen opstarte en følgegruppe, som særligt skal fokusere på bygningens udearealer og indretning af disse. Følgegruppen forventes at samles tre gange  (i uge 17, i uge 23 og i uge 49) og vil bestå af repræsentanter for Vesterbro Lokaludvalg, repræsentanter for Vesterbro Ungdomsgård samt naborepræsentanter (beboerforeninger). Første møde i følgegruppen afholdes mandag d. 24.4 kl. 16-18. 

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg udpeger 2-3 medlemmer til følgegruppen. KFBU peger på, at Mikael Steenstrup indgår i følgegruppen (med Thomas Nørskov som back-up). 

Økonomi

-

Videre proces

-

Beslutning

Vesterbro Lokaludvalg udpegede Mikael Stenstrup, Benny Schytte samt et medlem af TMU. Thomas Nørskov blev udpeget som backup til at deltage i følgegruppen.

Der er møde på mandag d. 24. april.

Til top