Mødedato: 19.04.2023, kl. 18:00
Mødested: DGI Byen i lokalerne: Tivoli & Vesterbro Torv på 2 sal i CPH Konference

Godkendelse af henvendelse fra Vesterbro Lokaludvalg i forbindelse med forsinkelse af fjernbusterminalen

Indstilling

Forpersonen foreslå,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg godkender udtalelse til Borgerrepræsentationen i forbindelse med forsinkelse af Fjernbusterminalen.

Problemstilling

Københavns Kommune og staten har besluttet at etablere en busterminal til fjernbusser ved Dybbølsbro Station.

Terminalen skal samle de mange fjernbusser, der hver dag kører ind og ud af Danmarks hovedstad, samt give de cirka 1,4 millioner årlige fjernbuspassagerer en lettere og mere sikker rejse.

Busterminalen placeres under Dybbølsbro mellem jernbanen og Carsten Niebuhrs Gade. Den får 15 busholdepladser og skal på et hverdagsdøgn kunne servicere ca. 195 busser.

Vejdirektoratet er bygherre for Københavns Kommune på Københavns Busterminal ved Dybbølsbro Station. Vejdirektoratet oplyste den 6. februar 2023 Økonomiforvaltningen om behov for dels en merbevilling  og dels en revideret tidsplan.

Merbevillingen og revideret tidsplan blev sikret ved de netop overståede forhandlinger om overførselssagen.

I forhold til tidsplanen oplyser Vejdirektoratet på deres hjemmeside, at de forventer, at holdepladserne, terminalbygningen og overdækningen af holdepladserne bliver gjort færdig i sommeren 2023. Men etableringen af et ITS-system til blandt andet trafikstyring og passagerinformation er forsinket. Vejdirektoratet gennemførte to udbud af ITS-løsningen i anden halvdel af 2022, men ingen leverandører bød på opgaven. Nu skal løsningen ud i et tredje udbud, og dermed kan systemet først stå færdigt i forsommeren 2024, hvor busterminalen kan blive taget i brug af buspassagererne.
 

 

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg godkender forslag til udtalelse:

Til Borgerrepræsentationen.

Vi har på Vesterbro set frem til, at Busterminalen under Dybbølsbro bliver bygget - og til den bliver taget i brug. Vi synes placeringen er god, og vi er glade for at den bliver passet ind lokalt med en trappe og en elevator op til Dybbølsbro. Vi er også glade for, at der nu er gang i en trafikal Helhedsplan for Dybbølsbro, der kan håndtere både de langvarige prognoser og de kortvarige spørgsmål som blandt andet spørgsmålet om, hvordan besøgende kan komme fra Busterminalen til den kommende Metrostation ved Fisketorvet.

Alle disse spørgsmål har vi et godt og konstruktivt samarbejde med TMF omkring.

Og busterminalen skal jo flyttes:

Situationen i dag er kaotisk – både for cyklister og for buspassagerer. Der opstår hver dag farlige situationer, hvor  cyklister skal igennem buspassagerer, der tager opstilling på cykelstien. Og der opstår farlige situationer, når buspassagerer løber frem og tilbage over selve kørebanen, for at hente deres bagage i de parkerede biler ved det modsatte fortov.

Netop fordi det Københavnske tilbud til buspassagerer stort set altid er ringere end det tilbud, som buspassageren modtager i den modsatte ende af rejsen; så har vi som beboere og trafikanter; busselskaberne og buspassagerne set frem til at der kommer en løsning.

Så hvorfor:

Hvorfor er det egentligt, at den kommende busterminal ikke bliver taget i brug, den dag, den står færdig? Det fremgår af dagspressen, at det handler om at det program, der skal ”styre” trafikken ikke er blevet færdig til tiden.

Men hvordan kan en busterminal uden medfølgende IT være et dårligere tilbud, end situationen som vi kender den i dag? Og hvorfor tager man ikke bare terminalen i brug, uden at der følger dette stykke IT med?

Og hvad sker der egentlig hvis der heller ikke i tredje udbudsrunde er nogen, der byder ind på at levere dette stykke IT?

 

Økonomi

-

Videre proces

Sekretariatet sender udtalelsen til Borgerrepræsentationen

Beslutning

Sagen tages op på ny på næstkommende møde, efter indstilling fra møde i TMU.

Til top