Mødedato: 19.04.2023, kl. 18:00
Mødested: DGI Byen i lokalerne: Tivoli & Vesterbro Torv på 2 sal i CPH Konference

Opfølgning på beslutning vedr. skolen på Godsbaneterrænnet

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg godkender udkast til henvendelse til Børne- og Ungeudvalget, Bavnehøj Skoles bestyrelse og ledelse.

Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget traf d. 08.03.23 beslutning om at den nye skole på Godsbaneterrænet og Bavnehøj Skole etableres som to særskilte skoler med hver sin ledelse og med 0.-5. klasse begge steder, og hvor 6.-9. klasse samles på Godsbaneterrænet.

Udvalgets beslutning kan læses ved at tilgå linket: https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/B%C3%B8rne-%20og%20Ungdomsudvalget/m%C3%B8de-08032023/referat/punkt-7

Det fremgår af udvalgets dagsordenspunkt, at Bavnehøj Skole ønsker, at den nye skole på Godsbaneterrænet indgår i en struktur med Bavnehøj skole, hvor der er 0.-5. klasse på begge skoler og 6.-9. klasse på Godsbaneterrænet for alle eleverne. Det påpeges, at flere ældre elever ønsker større ungefællesskaber, og at lærerne ønsker mulighed for øget samarbejde. Desuden peges på risikoen for, at mange elever vil forlade Bavnehøj Skole til fordel for en selvstændig skole på Godsbaneterrænet. Det fremgår også, at det er vigtigt, at den nye struktur inkluderer en fælles ledelse fx ift. at skabe gode overgange.

Det fremgår også af udvalgets dagsorden, at Lokaludvalgene og Brug Folkeskolen bakker op om samme struktur som skolen, men at de ikke tager stilling til, om det skal være én fælles skole med fælles ledelse eller ej.

Imidlertid fremgår det netop af Vesterbro Lokaludvalgs høringssvar, at Lokaludvalget ligesom Bavnehøj Skole og blandt andet på baggrund af de argumenter, som Bavnehøj Skole anfører, anbefaler model 1 - forslaget, om ”at den nye skole på Godsbaneterrænet indgår i en struktur med Bavnehøj Skole, hvor der er 0.-5. klasse begge steder, og hvor 6.-9. klasse samles på Godsbaneterrænet”.

 

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg godkender, at vedlagte udkast fra KFBU sendes som henvendelse til Børne- og Ungeudvalget og til Bavnehøj Skoles bestyrelse og ledelse med henblik på at gøre opmærksom på fejllæsningen af Lokaludvalgets høringssvar.

 

Økonomi

-

Videre proces

Sekretariatet sender henvendelsen til Børne- og Ungeudvalget samt Bavnehøj Skoles bestyrelse og ledelse.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt med de på mødet faldne bemærkninger.
Til top