Mødedato: 19.04.2023, kl. 18:00
Mødested: DGI Byen i lokalerne: Tivoli & Vesterbro Torv på 2 sal i CPH Konference

Godkendelse af dagsordenen

Indstilling

Forpersonen foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg godkender dagsordenen.

 

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Michael Stensbøl, direktør i DGI-Byen, bød velkommen.

Tillægsdagsordenen blev drøftet efter punkt om justering af Forretningsordenen.

Fravær med afbud:

  • Emil Hee Steenstrup
  • Rasmus Koberg Christiansen
  • Øivind Holtermann
  • Tobias Roland Thomsen

Benny Schytte forlod mødet kl. 21.00

Mødet sluttede kl. 21.49
Til top