Mødedato: 18.01.2023, kl. 17:00
Mødested: Lyrskovsgade 4, 3. sal lokale Dan 1758 København V

Referat for Vesterbro Lokaludvalg møde d. 18.01.2023, 17:00