Mødedato: 15.11.2023, kl. 18:00
Mødested: CABINN Copenhagen; Arni Magnussons Gade 1; 1577 København

Tillægsdagsorden for Vesterbro Lokaludvalg møde d. 15.11.2023, 18:00