Mødedato: 15.03.2023, kl. 18:30
Mødested: Ungdommens Demokratihus

Tillægsdagsorden for Vesterbro Lokaludvalg møde d. 15.03.2023, 18:30