Mødedato: 14.12.2022, kl. 18:00
Mødested: Lyrskovsgade 4, 3. sal lokale Dan 1758 København V

Pulje til aktiviteter i forbindelse med byudviklingen af Otto Busses Vej

Se alle bilag
Vesterbro Lokaludvalg skal beslutte pulje til aktiviteter i forbindelse med byudviklingen af Otto Busses vej 2023.

Indstilling

Forpersonen foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter at afsætte et rammebeløb på 150.000 kr. under Lokaludvalgets "egne projekter" til aktiviteter på Otto Busses Vej i forbindelse med byudviklingen.

 

Problemstilling

I 2023 vil lokalplan og miljøvurdering vedr. udviklingen af Otto Busses Vej komme i høring og Task Force ønsker i den forbindelse, at Lokaludvalget afsætter et rammebeløb på 150.000 kr. som en del af Lokaludvalgets egne projekter i 2023. Midlerne kan bruges som medfinansiering af indsatser, aktiviteter og projekter i forhold til andre finansieringskilder m.v., herunder de to kommunale puljer TM232 Udvidet høringsproces for lokalplan Godsbaneterrænet og KF153 Pulje til strategisk erhvervsudvikling i kreative bymiljøer og understøttelse af kreative erhverv samt midler afsat til langbordsevent 11. juni 2023 ved Centralværkstedet og til midlertidige aktiviteter i samarbejde med bl.a. NREP.

Aktiviteterne forventes at henvende sig til flere tusinde, inddrage 2-500 i konkrete aktiviteter og skabe rammerne for en involvering af bydelen i høringsperioden omkring lokalplanens og miljøvurderingens mange emner.

Aktiviteterne vil være med til at skabe bred offentlig opmærksomhed og skabe forskellige platforme for debat og meningstilkendegivelse og vil kunne skabe aftryk i de endelige planer for byudviklingen på området.

Beslutninger om udmøntning af aktivitetspuljen træffes af Task Force efter aftale med OBV netværksgruppen (såfremt dette er tidsmæssigt muligt) og afstemt med lokaludvalgets sekretariat i forhold til rammerne for korrekt anvendelse af midlerne. 

Projektbeskrivelsen ligger som bilag.

 

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg beslutter at afsætte et rammebeløb på 150.000 kr. under Lokaludvalgets "egne projekter" til aktiviteter på Otto Busses Vej i forbindelse med byudviklingen.

Økonomi

Der afsættes 150.000 kr. som rammebeløb for projektaktiviteterne. Midlerne tages fra lokaludvalgets disposition til egne projekter.

Videre proces

Task Force arbejder videre med projektet sammen med netværksgruppen jf. projektbeskrivelsen, der ligger som bilag.

Beslutning

Vesterbro Lokaludvalg godkendte indstillingen.
Til top