Mødedato: 14.12.2022, kl. 18:00
Mødested: Lyrskovsgade 4, 3. sal lokale Dan 1758 København V

Beslutning om afsættelse af midler til Facebook-boost

Vesterbro Lokaludvalg skal beslutte at afsætte midler til Facebook-boost til høringer, egne projekter og generel promovering af lokaludvalgets arbejde.

Indstilling

Forpersonen foreslår,

  1. at Vesterbro drøfter og beslutter at afsætte en ramme på 10.000 kr. i 2023-puljemidler til Facebookboost til høringer, egne projekter og generel promovering af lokaludvalgets arbejde.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg har en Facebookside, som er en af de platforme lokaludvalget bruger til at nå ud til borgere i forbindelse med sager, projekter og høringer som lokaludvalget arbejder med.

Sidste år afsatte lokaludvalget midler til facebook-boost ved hvert af sine projekter. Det har vist sig, at være nemmere at have en fælles pulje til facebook, hvor der trækkes fra til facebook-boost for alle projekter. Derfor er det indstillede beløb højere end sidste års pulje til facebook-boost.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg drøfter og beslutter en ramme på 10.000 kr. i 2023-puljemidler til Facebookboost til høringer, egne projekter og generel promovering af lokaludvalgets arbejde. Sekretariatet har bemyndigelsen til at anvende midlerne

Økonomi

Der afsættes 10.000 kr. som eget projekt. Midlerne tages fra disponeringen til egne projekter. 

Videre proces

Sekretariatet administrerer rammen. Ved egne projekter, hvor arbejdsgruppen ønsker ekstra promovering via facebook, meddeles dette til sekretariatet, som trækker af midlerne fra puljen til facebook-boost.

Beslutning

Vesterbro Lokaludvalg godkendte indstillingen.
Til top