Mødedato: 14.12.2022, kl. 18:00
Mødested: Lyrskovsgade 4, 3. sal lokale Dan 1758 København V

Beslutning om afsættelse af midler til plakatstandere, leje af kaffevogn, frøposer samt eftersyn af brændeovn

Vesterbro Lokaludvalg skal beslutte at indkøbe frøposer, plakatholdere, reservedele til brændeovnen i Træstubben samt kaffevogn til pakkeuddeling 22. dec.t

Indstilling

Forpersonen foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg afsætter i alt 34.500 kr. fra disponeringen egne projekter til at indkøbe reservedele samt montering af disse til brændeovnen i Træstubben, op til 500 frøposer, 2 plakatholdere samt leje af kaffevogn i forbindelse med uddeling af julepakker.

 

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg laver løbende forskellige borgerrettede aktiviteter, hvor det kan være gavnligt at det er tydeligt for borgerne at se, at det er Lokaludvalget, der står bag. Det kan fx være i forbindelse med borgerinddragelse hvor Lokaludvalget har en stand. For at understøtte synlighed i Lokaludvalgets borgerrettede arbejde foreslås det, at der indkøbes frøposer og plakatholdere.

Desuden er der behov for at reparere brændeovnen i Træstubben, så brugerne kan udføre deres aktiviteter henover vinteren.

Endelig er der forslag om at leje en kaffevogn i forbindelse med uddeling af julepakker d. 22. dec., så folk i kø til julehjælp, kan varme sig ved en god kop kaffe.

 

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg afsætter i alt 34.500 kr. fra disponeringen egne projekter til at indkøbe plakatholdere, frøposer, leje af kaffevogn samt reparation af brændeovnen i træstubben.

 

Økonomi

Der afsættes:

  1. Leje af kaffevogn 10.000 kr.
  2. Reservedele samt montering af disse til brændeovn i Træstubben 10.000 kr.
  3. Frøposer til uddeling i forbindelse med borgerdialog 500 stk.10.500 kr.
  4. plakatholder med vandcontainer. 70 x 100 cm. 2.000 kr. stk. 2 stk. I alt 4.000 kr

 

Videre proces

Sekretariatet sørger for indkøb i det omfang, at bestilling, varemodtagelse og afregning kan ske i 2022.

Beslutning

Vesterbro Lokaludvalg besluttede, at afsætte midler til plakatstandere, leje af kaffevogn, frøposer samt eftersyn af brændeovn.
Til top