Mødedato: 14.12.2022, kl. 18:00
Mødested: Lyrskovsgade 4, 3. sal lokale Dan 1758 København V

Oplæg om Den Brune Kødby

Indstilling

Forpersonen foreslår,

At Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

I juni måned gav Vesterbro Lokaludvalg støtte på 50.000 kr. til projekt Den Brune Kødby- en steds- og tryghedsundersøgelse. Som en del af projektet, skulle der afholdes et borgermøde d. 22. nov. hvor undersøgelsens resultater blev forelagt. 

 

 

Løsning

Tina  Gudrun Jensen fra Coexist kommer til Vesterbro Lokaludvalgsmøde, og fremlægger undersøgelsens resultater.

Økonomi

-

Videre proces

 

-

Beslutning

Vesterbro Lokaludvalg tog orienteringen til efterretning.
Til top