Mødedato: 14.12.2022, kl. 18:00
Mødested: Lyrskovsgade 4, 3. sal lokale Dan 1758 København V

Årsplan for Træstubben 2023

Se alle bilag
Vesterbro Lokaludvalg skal godkende årsplan 2023 for Træstubben.

Tidligere beslutninger

Vesterbro Lokaludvalg godkendte på det ordinære møde i januar 2021 kommissorium for Træstubben: https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Vesterbro%20Lokaludvalg/m%C3%B8de-20012021/referat/punkt-5

Indstilling

Forpersonen foreslår

  1. at Vesterbro Lokaludvalg godkender årsplan 2023 for Træstubben.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget har i en anden indstilling indstillet til lokaludvalget at afvikle Træstubben. Indtil andet er besluttet gælder kommissorium for Træstubben, hvor der hvert år laves en årsplan med årets forventede aktiviteter i samarbejde med de midlertidige brugere af Træstubben. Årsplanen godkendes af lokaludvalget.

Aktiviteterne i årsplanen skal have en klar sammenhæng med Træstubbens formål, ligesom der i årsplanen skal planlægges arbejdsdage i forhold til at sikre pleje, oprydning og rengøring. Årsplanen er fremlagt de midlertidige brugere den 29. november 2022 og er vedhæftet som bilag.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg godkender Årsplan 2023 for Træstubben.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget med mindre der på et senere tidspunkt besluttes egne miljøprojekter i Træstubben. Midlertidige brugere kan desuden søge om tilskud fra Vesterbropuljen efter de almindelige regler for tilskud.

Videre proces

Såfremt årsplan 2023 for Træstubben godkendes, vil miljømedarbejderen og de midlertidige brugere af Træstubben fortsætte arbejdet med at skabe aktiviteter og netværk i Træstubben, indtil andet er besluttet af lokaludvalget.

Beslutning

Årsplanen blev godkendt
Til top