Mødedato: 14.12.2022, kl. 18:00
Mødested: Lyrskovsgade 4, 3. sal lokale Dan 1758 København V

Høring om skolestruktur

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg drøfter høringen, og beder KFBU om at samle op på drøftelsen, og udarbejde et høringssvar, som Lokaludvalget kan behandle på Lokaludvalgsmødet d. 18 januar 2023. 

Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 16. november 2022 behandlet indstillingen ”Forslag til skolestruktur for skoler på Godsbaneterrænet og i Bådehavnsgadekvarteret”. Udvalget vedtog at sende indstillingen i høring med høringsfrist den 22. januar 2023 via ww.blivhoert.kk.dk.

Indstilling og beslutning samt bilagsmateriale fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 16. november 2022 kan ses på Referat for Børne- og Ungdomsudvalget møde d. 16.11.2022, 15:30 | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

I indstillingen stillede forvaltningen forslag om at den nye skole på Godsbaneterrænnet indgår i en struktur med bavnehøj Skole, hvor der er 0. -5. klasse begge steder, og hvor 6. - 9. klasse samles på Godsbaneterrænnet.

Det Konservative Folkeparti stillede, under BUUs behandling af sagen, forslag om tilføjelse af følgende supplerende at-punkt: ”At forslag om at den nye skole på Godsbaneterrænet indgår i en struktur med Bavnehøj Skole, hvor der er tale om en selvstændig 0.-5. klasse skole på Bavnehøj Skole og en selvstændig 0.-9. klasse skole på Godsbaneterrænet, og hvor eleverne fra Bavnehøj Skole kan gå fra 6. klasse - sendes i høring”. 
Forslaget om tilføjelse af det supplerende at-punkt blev godkendt

Det Konservative Folkeparti stillede også forslag om tilføjelse af følgende supplerende at-punkt under behandling af sagen i BUU:
”At forslag om at den nye skole i Bådehavnsgadekvarteret og Ellebjerg Skole er to selvstændige
skoler, hvor der er 0.-9. klasse på begge skoler – og hvor de nye skoledistrikter skal være
socioøkonomisk blandede - sendes i høring"
. Forslaget om tilføjelse af det supplerende at-punkt blev godkendt.

Med ovenstående supplerende at-punkter blev forvaltningens 1. og 2. at-punkt godkendt uden
afstemning.

Høringssvarene vil indgå i den videre administrative og politiske behandling af sagen og vil blive offentliggjort i forbindelse med forelæggelse for udvalget. Der vil ikke blive fremsendt egentlig besvarelse af eventuelle bemærkninger og spørgsmål, der rejses i høringssvaret.

 

 

Løsning

Sagen behandles i KFBU som udarbejder høringssvar til godkendelse på Lokaludvalgets møde d. 18. januar 2023.

 

Løsning

Sagen behandles i KFBU som udarbejder høringssvar til godkendelse på Lokaludvalgets møde d. 18. januar 2023.

Økonomi

-

Videre proces

-

Beslutning

Vesterbro Lokaludvalg drøftede punktet, og besluttede, at uddelegere det til KFBU at udarbejde et udkast til høringssvar, som Lokaludvalget endeligt kan tage stilling til på Lokaludvalgsmødet i januar 2023.
Til top