Mødedato: 14.12.2022, kl. 18:00
Mødested: Lyrskovsgade 4, 3. sal lokale Dan 1758 København V

Spørgetid

Under dette punkt har alle taleret. Borgerne kan frit møde frem og komme med indspark til Vesterbro Lokaludvalg, bede lokaludvalget om hjælp til en sag, spørge til råds, kritisere en lokaludvalgsbeslutning osv.
 

 

Beslutning

Vesterbro Lokaludvalg fik besøg af Øivind, Johannes og Marianne Kjær fra København med Ukraine. De fortalte om et projekt, som drejer sig om folkelig opbakning til Ukraine ved ophæng af bannere i Istedgade.
Til top