Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 29.08.2019, kl. 18:30
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

A-sag: Behandling af høringssvar vedr. Plan for Københavns Biblioteker 2019-2023

Se alle bilag

Vanløse Lokaludvalg skal tage beslutning om høringssvar vedr. Plan for Københavns Biblioteker 2019-2023.

 

Tidligere beslutninger

Vanløse Lokaludvalg besluttede den 13. december 2018 at samarbejde med Kultur V om et borgermøde, forankret lokalt i Vanløse, hvor borgerne fik mulighed for at diskutere generelle såvel som lokale visioner på biblioteksområdet i forbindelse med ny biblioteksplan.

https://www.kk.dk/indhold/vanlose-lokaludvalgs-modemateriale/13122018/edoc-agenda/a7bde8fc-e217-4152-84bc-856e8238cad9/af989ff0-04f1-48fe-b18c-831345c4f0e1

Vanløse Lokaludvalg holdt i samarbejde med Kultur V et fælles borgermøde den 7. februar 2019 på Kulturstationen Vanløse om den kommende biblioteksplan.

 

Indstilling

Formanden indstiller, 

  1. at Vanløse Lokaludvalg drøfter og godkender udkast til høringssvar vedr. Plan for Københavns Biblioteker 2019-2023

Problemstilling

Kultur og Fritidsforvaltning har sendt forslag til ny Biblioteksplan for 2019-2023 i høring med frist for svar den 30. august 2019.

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) igangsatte i sommeren 2018 udarbejdelsen af en ny biblioteksplan, da den nuværende udløber med udgangen af 2019. I forbindelse med dette har Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) samarbejdet med lokaludvalgene om lokal borgerinddragelse om fremtidens biblioteker. Vanløse Lokaludvalg holdt borgermøde i samarbejde med Kultur V i starten af februar 2019.  

Biblioteksplanen skitserer Københavns Bibliotekers fælles mission og kerneydelser. Derudover gennemgår planen de områder, som bibliotekerne har valgt at fokusere på. Under hvert fokusområde beskrives konkrete indsatser. Der beskrives 13 indsatser i alt. Desuden skildres en række greb i form af metoder og tilgange, som benyttes for at realisere indsatserne.

De fire fokusområder i planen er:

  1. Det fysiske bibliotek: Et frirum i form af et inspirerende og trygt sted for den enkelte københavner og for fællesskabet.
  2. Det digitale bibliotek: Et digitalt tilbud, som giver nem adgang til bibliotekernes digitale litteratur.
  3. Litteratur og læsning: Litteratur af høj kvalitet og aktiviteter, der øger københavnernes læselyst.
  4. Børn og unge: Tilbud, der bidrager til kulturel dannelse hos alle københavnske børn og unge.

Høringsmaterialet kan ses på kommunens høringsportal, hvor der også afgives høringssvar: https://blivhoert.kk.dk/hoering/plan-kobenhavns-biblioteker-2019-2023

Arbejdsgruppen Kultur, Fritid, Børn og Unge har på sit arbejdsgruppemøde i august drøftet og udarbejdet et udkast til et høringssvar til Plan for Københavns Biblioteker 2019-2023, der er vedlagt som bilag.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg drøfter og godkender udkast til høringssvar vedr. Plan for Københavns Biblioteker 2019-2023.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs midler.

Videre proces

Når lokaludvalget har godkendt et høringssvar, sender Sekretariatet for Vanløse Lokaludvalg det til Kultur- og Fritidsforvaltningen via Bliv Hørt-portalen.

 

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg drøftede Plan for Biblioteker 2019-2023 og besluttede at invitere den nye leder af Kultur V til en fælles drøftelse.

2. Vanløse Lokaludvalg godkendte høringssvar vedr. Plan for Københavns Biblioteker 2019-2023.

Til top