Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 29.08.2019, kl. 18:30
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

A-sag: Beslutning om puljeansøgning "Litteraturevents på Kulturstationen Vanløse 2. halvår 2019"

Vanløse Lokaludvalg skal drøfte og træffe beslutning om puljeansøgningen Litteraturevents på Kulturstationen Vanløse 2. halvår 2019

Tidligere beslutninger

Vanløse Lokaludvalg besluttede på sit ordinære møde den 20. juni 2019 at udskyde behandlingen af puljeansøgningen "Litteraturevents på Kulturstationen Vanløse 2. halvår 2019", da lokaludvalget ønskede en udspecificering fra Kulturstationen Vanløse om, hvilke forfattere, der kommer til de enkelte arrangementer, og hvad de koster i honorar. Dernæst ønskede lokaludvalget at spørge KFU om, hvorvidt kulturhusene har budgetter til selvstændige aktiviteter, og hvad de i så fald er.

https://www.kk.dk/indhold/vanlose-lokaludvalgs-modemateriale/20062019/edoc-agenda/e308938e-4d30-4a43-8575-b247ef29e4ed/63ea0d3b-26e5-42fe-a506-b370e7169cd3

Indstilling

Formanden indstiller på baggrund af puljegruppens drøftelser:       

  1. at Vanløse Lokaludvalg bevilger 10.000 kr. i underskudsgaranti til ansøgningen: Litteraturevents på Kulturstationen Vanløse 2. halvår 2019

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg besluttede på sit møde den 20. juni 2019 at udskyde behandlingen af puljeansøgningen Litteraturevents på Kulturstationen Vanløse 2. halvår 2019 fremsendt af Kulturstationen Vanløse. Denne beslutning blev taget, da lokaludvalget ønskede en udspecificering af, hvilke forfattere, der kommer til de enkelte arrangementer, og hvad de koster i honorar. Dernæst ønskede lokaludvalget at spørge Kultur- og Fritidsudvalget om, hvorvidt kulturhusene i Københavns Kommune har budgetter til selvstændige aktiviteter.

Administrerende direktør i Kultur og Fritidsforvaltningen, Mette Touborg, har besvaret lokaludvalgets spørgsmål vedr. kulturhusene budgetter. Af svaret fremgår det, at Kultur V har et samlet budget på 750.000 kr. i 2019 til kulturarrangementer, som benyttes til egne eller medfinansiering af kulturarrangementer, hovedsageligt i kulturhusene, hvor størstedelen af arrangementerne i Kultur V afholdes. Det vedhæftede bilag er et udsnit af en budgetpublikation for Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvor budgettet for det enkelte kulturhus fremgår samt fordeling på løn, husleje og øvrige udgifter. Øvrige udgifter er blandt andet udgifter til energi, IT, varekøb. Det er også af budgettet til øvrige udgifter, at kulturelle aktiviteter finansieres.

Ansøger, Kulturstationen Vanløse, har sendt et opdateret ansøgningsskema, hvor det uddybes, at projektet dækker over to litteraturevents med henholdsvis Jan Grarup og Lotte Kirkeby som oplægsholdere på Kulturstationen Vanløse, med det formål at skabe en levende litteraturscene og et levende litteraturfællesskab i Vanløse. Projektet skal inspirere vanløseborgerne og skabe grundlag for debat, dialog og kreativitet borgerne imellem. Budgettet for ansøgningen er ligeledes opdateret, og der søges om 16.500 kr.

Efter modtagelse af svar fra adm. direktør Mette Touborg og opdateret ansøgningsskema har puljegruppen udarbejdet en indstilling til ansøgningen. Puljegruppen indstiller, at projektet bevilges 10.000 kr., da lokaludvalget vægter dialogskabende og netværksdannende aktiviteter. Den reducerede bevilling begrundes med et ønske om en større medfinansiering f. eks. i form af entréindtægter, egenbetaling af Kulturstationen Vanløse eller en anden form for sponsorat.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg bevilger 10.000 kr. i underskudsgaranti til ansøgningen: Litteraturevents på Kulturstationen Vanløse 2. halvår 2019 jf. puljegruppens indstilling.

Økonomi

Der søges samlet om 16.500 kr.

Der indstilles for 10.000 kr.

Videre proces

Sekretariatet sørger for, at ansøgeren, hvis der bevilges støtte, modtager et tilsagnsbrev med de betingelser, der skal overholdes for, at støtten kan udbetales. Får ansøgeren afslag på støtte, modtager  vedkommende et afslagsbrev med begrundelsen for afslaget.

 

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg besluttede at bevilge 10.000 kr. i 2019-puljemidler som underskudsgaranti jf. indstillingen til ansøgningen: Litteraturevents på Kulturstationen Vanløse 2. halvår 2019.
Til top