Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 29.08.2019, kl. 18:30
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

A-sag: Godkendelse af henvendelse til TMU vedr. Arrangementspuljen og opgørelse over arrangementer i bydelen

Se alle bilag
Vanløse Lokaludvalg skal tage stilling til henvendelse til TMU vedr. arrangementspuljen og opgørelse over arrangementer i bydelen.

Indstilling

Formanden indstiller,

  1. at Vanløse Lokaludvalg drøfter henvendelse vedr. Arrangementspuljen og opgørelse over arrangementer i bydelen.
  2. at Vanløse Lokaludvalg godkender henvendelse vedr. Arrangementspuljen og opgørelse over arrangementer i bydelen, som sendes til TMU.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune behandler årligt ansøgninger til Arrangementspuljen. Formålet med denne pulje er at refundere forskellige udgifter af praktisk karakter ved arrangementer, der afholdes i Københavns Kommune f.eks. udgifter til renhold, opsætning af afspærringsmateriel, parkpleje, sikkerhedshegning m.m.

Arrangementspuljen modtager hvert år mange ansøgninger, og de ansøgte arrangementer vurderes derfor ud fra et ratingsystem, der lægger vægt på størrelsen af arrangementet (0-5 point), åbne arrangementer (0-3 point) samt geografisk spredning (0-3 point). Arrangementer skal have mindst seks point for at komme i betragtning til støtte.

I forhold til vurdering af geografisk spredning, der dækker over en prioritering af københavnske bydele med få arrangementer, blev Vanløse i forbindelse med TMUs uddeling af midler fra Arrangementspuljen den 17. juni 2019, betragtet som den bydel i Københavns Kommune med tredje flest arrangementer - kun overgået af Indre By og Nørrebro (i 2017 og 2018 opgørelserne var Vanløse en af de 4 bydele med færrest arrangementer). Vanløse havde i følge Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) i 2018 i alt 224 arrangementer i Vanløse. Arrangementer registreres i TMFs oversigt så snart, der bliver ansøgt om en arrangementstilladelse igennem KK Byliv i TMF.

Sekretariatet for Vanløse Lokaludvalg har efterfølgende efterspurgt, og modtaget, en redegørelse fra TMF for optællingen i Vanløse. Heraf fremgår, at over halvdelen af de arrangementer, der har fundet sted i Vanløse, er gademøder med titlen "Udstilling og uddeling af gratis Bibelsk læsestof" afholdt af Jehovas Vidner i løbet af 2018.

Vanløse Lokaludvalgs arbejdsgrupper Trafik og Plan samt Kultur, Fritid, Børn og Unge har efterfølgende behandlet redegørelsen, og de har på baggrund af dette udarbejdet et udkast til en henvendelse til TMU, der problematiserer optællingsmetoden af arrangementer i forhold til formålet med og konsekvenserne af optællingen og beder om, at der forelægges en anden administrativ opgørelse fremover. Udkastet til henvendelsen er vedhæftet som bilag.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg drøfter svar på henvendelse vedr. Arrangementspuljen og opgørelse over arrangementer i bydelen.

Vanløse Lokaludvalg godkender svar på henvendelse vedr. Arrangementspuljen og opgørelse over arrangementer i bydelen, som efterfølgende sendes til Teknik og Miljøudvalget.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalg puljemidler.

Videre proces

Sekretariatet for Vanløse Lokaludvalg indsender Vanløse Lokaludvalgs henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget.

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg drøftede henvendelse til TMU vedr. opgørelse over arrangementer i bydelen til Arrangementspuljen.

2. Vanløse Lokaludvalg godkendte henvendelse til TMU vedr. opgørelse over arrangementer i bydelen til Arrangementspuljen, med tilføjelse om de mange loppemarkeder, der også tæller med i opgørelsen.

Til top