Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 29.08.2019, kl. 18:30
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

A-sag: Temadrøftelse med Sundhedshuset

Vanløse Lokaludvalg tager orientering og drøftelse med Sundhedshuset om ensomhed og demens til efterretning.

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg tager orientering og drøftelse om ensomhed til efterretning

2. at Vanløse Lokaludvalg tager orientering og drøftelse om demens til efterretning

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg har arbejdet løbende med temadrøftelser af forskellig art. Denne gang er inviteret medarbejdere fra det lokale Sundhedshus, for at orientere om deres arbejde, fokusområder og indsatser og efterfølgende fælles drøftelse.

De to emner til fælles drøftelse og udveksling af gode idéer til hvordan lokaludvalget og Sundhedshuset evt. kan arbejde sammen og/eller understøtte hinanden er hhv. ensomhed og demens.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg tager orientering og drøftelse om ensomhed til efterretning

Vanløse Lokaludvalg tager orientering og drøftelse om demens til efterretning

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs midler.

Videre proces

 

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg besluttede at udskyde temadrøftelsen på grund af afbud fra Sundhedshuset.
Til top