Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 29.08.2019, kl. 18:30
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

B-sag: Status på egne projekter og nyt fra grupperne

Lokaludvalget orienteres om status på egne projekter og nyt fra arbejdsgrupperne.

Indstilling

Formanden indstiller,

  1. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Social- og Sundhedsgruppen til efterretning.
  2. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Børn, Unge, Kultur og Fritid til efterretning.
  3. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Natur - og Miljøgruppen til efterretning.
  4. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Trafik- og Plangruppen til efterretning.
  5. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt vedrørende evt. andre egne projekter til efterretning.

Problemstilling

Lokaludvalget orienteres om nyt fra arbejdsgrupperne vedr. aktuelle projekter, kommende projekter samt drøftelser af eventuelle høringer. 

Arbejdsgruppernes mødedatoer fremgår af lokaludvalgets mødekalender på hjemmesiden.

Man kan altid kontakte tovholderen for de respektive grupper for mere information fra arbejdsgrupperne.

Løsning

Lokaludvalget tager følgende til efterretning:

  1. Social- og Sundhedsgruppen har bl.a. deltaget på Pintas årslige festival den 22. juni og har planlagt at besøge Repair Café Brønshøj den 26. august. Sammen med Vanløse Saloner afholder gruppen en salon om ensomhed den 17. september 2019. Derudover vil gruppen afholde et møde med lederen for Sundhedshuset for at tale nærmere om eventuelle samarbejder.
  2. Børn, Unge, Kultur og Fritid arbejder bl.a. med projekt Pizza og Politik, hvor arbejdsgruppen er i gang med at få kontakt til skolerne i Vanløse med det formål at inddrage de unge i projektet og gøre dem til medarrangører. Gruppen arbejder forsat med Vanløse Saloner og næste Salon er tirsdag den 17. september med titlen Nye netværk, når ensomheden trykker . Derudover arbejder gruppen med Helga Larsens Plads, hvor der skal være et idéindsamlings arrangement på pladsen den 13. september. Vanløse Games Sommer i uge 30 i samarbejde med Idrætsprojektet, som stod for at udføre projektet, er veloverstået. Børn, Unge, Kultur og Fritid har ligeledes udarbejdet udkast til høringssvar til henholdsvis Plan for Københavns Biblioteker 2019-2023 og Kultur- og Fritidspolitik 2019-2023.   
  3. Natur- og Miljøgruppen har bl.a. afholdt Byttestationens 1 års fødselsdagsfest den 19. juni 2019. Arbejdsgruppen arbejder videre med Naturtur den 31. august, møde om skybrudsplaner med TMF's projektleder, samt Damhustræf den 8. september 2019. I forbindelse med Naturtur vil Jørn planlægge borgerinddragelse, således at borgere kan komme input til planerne for Grøndalsparken. Der arbejdes stadig på etablering af Natur- og Miljøstationen. Derudover har gruppen afholdt møde vedr. Kapacitets- og Spildevandsplan og planlægger et nyt byttemarked til efteråret.
  4. Trafik- og Plangruppen har bl.a. behandlet svar på spørgsmål fra TMF borgmesterbesøg 2018 vedr. skyggeanalyser samt svar fra 2019 borgmesterbesøg. Derudover har gruppen behandlet borgerhenvendelse vedr. trafik ved Kronen, deltaget i møde vedr. skybrudsplaner og drøftet borgerdialog i forbindelse med høring om Kommuneplan 2019.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs midler.

Videre proces

-

/Bent Christensen

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.
Til top