Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 20.05.2020, kl. 18:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

A-sag: Beslutning om dialog med TMF om mulig placering af en nærgenbrugsstation i Vanløse

Se alle bilag
Vanløse Lokaludvalg skal tage beslutning om, at Natur- og Miljøgruppen, på baggrund af indmeldinger fra medlemmer af Vanløse Lokaludvalg, indgår i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen om mulig placering af en nærgenbrugsstation i Vanløse. 

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg beslutter, at Natur- og Miljøgruppen, på baggrund af indmeldinger fra lokaludvalgets medlemmer, indgår i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen om mulig placering af en nærgenbrugsstation i Vanløse.  

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg har i forbindelse med en kortlægning af potentielle placeringer for nye nærgenbrugsstationer i København modtaget en henvendelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen, Ressourcer og Affald. Som en del af Ressource- og Affaldsplan 2024, skal der etableres 3 permanente og 3 alternative/midlertidige nærgenbrugsstationer i København i planperioden. Henvendelsen er sendt til alle lokaludvalg og miljøpunkter. Kort med næranalyse er vedhæftet som bilag.

Arbejdsgruppen for Natur og Miljø samt ad hoc-gruppen for Byttestationen har behandlet en indledende henvendelse fra forvaltningen og der er i begge grupper opbakning til at gå i dialog med forvaltningen om placering af en mulig nærgenbrugsstation i Vanløse. 

Hvad er en nærgenbrugsstation?

- Et supplement til den eksisterende affaldssortering ved husstandene
- Affald kan sorteres i 13 fraktioner og der er byttefaciliteter
- De er bemandede og borgerne kan blive guidet i korrekt sortering og genbrug
- De har åbent 3-4 dage om ugen. Nogle er indrettet så det også er muligt at komme af med visse   affaldsfraktioner uden for åbningstiden
- Der er ikke adgang for biler
- Det er et sted, hvor man kan engagere sig frivilligt eller hvor der er mulighed for lokal beskæftigelse i forhold til flex- eller lommepengejobs
- Her kan afvikles forskellige typer af events eller andre typer af aktiviteter
- En nærgenbrugsstation er tilpasset lokalområdet – såvel funktionelt som æstetisk
- I de kommende år vil der blive eksperimenteret med helt nye former for nærgenbrugsstationer – mobile, pop-up (midlertidige) og flerfunktionelle

Forvaltningen vil meget gerne i dialog med lokaludvalget mhp. at få ideer til, hvor det ville give god mening at placere en mulig nærgenbrugsstation i Vanløse. Er der byrum, parker eller områder, hvor kombinationen af genbrugsaktiviteter og byrum vil give god mening? Det kan både være indenfor det område, som er blevet udvalgt, men forvaltningen vil også gerne høre, om lokaludvalget ser andre muligheder. En nærgenbrugsstation ville f.eks. kunne bidrage til et multifunktionelt byrum eller få et grønt udtryk og tilpasses et grønt byrum. Mulighederne er mange. 

Løsning

Vanløse Lokaludvalg beslutter, at Natur- og Miljøgruppen, på baggrund af indmeldinger fra medlemmer af Vanløse Lokaludvalg, indgår i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen om mulig placering af en nærgenbrugsstation i Vanløse.  

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs puljemidler.

Videre proces

Arbejdsgruppen for Natur og Miljø indgår i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen om en mulig placering af en nærgenbrugsstation i Vanløse. Tidsplan og rammer mm. er vedhæftet som bilag.

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg besluttede, at Natur og Miljøarbejdsgruppen, på baggrund af indmeldinger fra lokaludvalgets medlemmer, går i dialog med TMF om mulig placering af en nærgenbrugsstation i Vanløse.
Til top