Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 20.05.2020, kl. 18:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

A-sag: Orientering vedr. følgegruppe om botilbudspladser på Linde Allé

Se alle bilag
Vanløse Lokaludvalg tager orientering vedr. følgegruppe for botilbudspladser på Linde Allé til efterretning.

Tidligere beslutninger

Vanløse Lokaludvalg besluttede på et møde den 12. december 2019 at indstille nedsættelse af en følgegruppe til Socialforvaltningen med forslag til dens sammensætning og valgte Charlotte Tørngren og Peter Haahr som lokaludvalgets repræsentanter:
https://www.kk.dk/indhold/vanlose-lokaludvalgs-modemateriale/12122019/edoc-agenda/90f3b299-897b-47e7-bac7-102b15b92020/c412ab20-4b8c-443f-a6ef-2e3c10c6a66b

 

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg tager orientering om følgegruppen for botilbudspladser på Linde Allé til efterretning.

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg er tidligere blevet orienteret om, og har i samarbejde med Socialforvaltningen afholdt borgermøde om, Borgerrepræsentationens beslutning om oprettelse af 20 botilbudspladser for udsatte voksne på Linde Allé 40.

På baggrund af tilbagemeldinger bl.a. fra borgermødet og lokaludvalget, har socialforvaltningen nedsat en følgegruppe med lokale interessenter. Følgegruppen skal fungere som sparringspartner i forhold til lokale og konkrete problemstillinger, man bør være opmærksom på i forbindelse med den måde, byggeriet kommer til at indgå i lokalområdet. 

Følgegruppen til byggesagen vedr. botilbud til udsatte voksne afholdte sit første møde tirsdag den 12. maj, hvor der deltog ca. 10 personer fysisk i mødelokalet og 10 personer online pga. restriktioner for begrænsning af corona-smitte. Det andet møde i følgegruppen planlægges afholdt i starten af uge 22. Se det vedhæftede bilag med planen for processen.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg tager orientering om følgegruppen for botilbudspladser på Linde Allé til efterretning.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser 

Videre proces

 

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg tog orientering vedr. følgegruppens arbejde om botilbudspladser på Linde Allé til efterretning og besluttede at orientere forvaltningen, dels om lokaludvalgets ønske for en opdateret tidsplan og planlægning af borgermøde, dels Charlotte Tørngrens forslag til supplering af følgegruppen med yderligere 2 boligforeninger. 

Hvis man har bemærkninger eller spørgsmål til arbejdet, kan medlemmerne sende dem til Charlotte Tørngren og Peter Haahr, der sidder i følgegruppen for Vanløse Lokaludvalg.

Til top