Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 20.05.2020, kl. 18:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

A-sag: Beslutning om puljeansøgninger

Vanløse Lokaludvalg skal træffe beslutning om bevilling af midler fra Vanløsepuljen for 2020.

Indstilling

Formanden indstiller på baggrund af puljegruppens drøftelser, at Vanløse Lokaludvalg: 

  1. Støtter med 16.250 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen: Nyetablering af Vanløsebasen - Fase 1
  2. Støtter med 25.000 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen: BUSTER Filmfestival i Vanløse
  3. Støtter med 60.000  kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen: Etape 3 Julebelysning ansøgning 2020
  4. Udskyder behandling af ansøgningen: Julebelysning ansøgning 2020
  5. Støtter med 20.000 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen: World Safari – et digitalt naturunivers for børnefamilien
  6. Støtter med 20.650 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen: Ældredagen 2020
  7. Støtter med 28.700 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen: Orkesterprojekt med kor og børn
  8.  Støtter med 12.750 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen: Ældreudflugt til Odense og omegn

Problemstilling

1. Jens Askov: Nyetablering af Vanløsebasen - Fase 1

Vanløsebasen er en hjemmeside med oplysninger om Vanløses foreninger, institutioner og virksomheder samt om arrangementer, orienteringer og debatmøder i bydelen. Hjemmesiden er ikke blevet opdateret i mange år, og IT-systemet bag den nuværende hjemmeside er forældet. Projektet dækker over at genetablere en anvendelig "up to date" version af det basale IT-system for Vanløsebasen baseret på WordPress, således at foreningen Vanløsebasen kan opdatere hjemmesiden løbende. Der søges om 16.250 kr.

Puljegruppens indstilling og begrundelse:  Puljegruppen indstiller, at projektet bevilges 16.250 kr. i 2020-puljemidler, da lokaludvalget vægter dialogskabende og netværksdannende aktiviteter. Støtten gives som en underskudsgaranti.

Bemærkninger fra Sekretariatet for Vanløse Lokaludvalg: Sekretariatet bemærker, at udgiftsposten “Uddannelse af kommende vedligeholdere” og bevilling af kurser/uddannelse generelt vurderes som begunstigelse af enkeltpersoner, hvilket ligger uden for rammerne af, hvad der kan gives tilskud til under kommunalfuldmagten.

2. BUSTER Filmfestival: BUSTER Filmfestival i Vanløse
BUSTER er skandinaviens største filmfestival for børn og unge i alderen 3-16 år. Programmet i Vanløse dækker over workshop med skoleklasser samt et stort familieevent på Kulturstationen. Arrangøren forventer ca. 162 deltagere. Workshoppen hedder “Brug din stemme - dubbing af film”, der understøtter udviklingen af en fælles bydelsidentitet ved at give et indblik i, hvordan lokale børn og unges stemmer lyder i Vanløse anno 2020. Der ansøges om 43.854 kr.

Puljegruppens indstilling og begrundelse: Puljegruppen indstiller, at projektet bevilges 25.000 kr. i 2020-puljemidler, da lokaludvalget vægter dialogskabende og netværksdannende aktiviteter. Den reducerede støtte begrundes med begrænsede midler i Vanløsepuljen og et ønske om en større egenbetaling fra ansøgeren og/eller ansøgerens samarbejdspartnere. Støtten gives som en underskudsgaranti og under forudsætning af, at Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for covid-19 overholdes.

3. GEV Vanløse Erhvervsforening: Etape 3 Julebelysning ansøgning 2020

Ansøgeren søger midler til etablering og ophængning af julelyskæder over Jernbane Allé fra Bogholder Allé til Grøndals Parkvej. Ved ophængning af disse kæder vil Jernbane Allé stå smukt og som en helhed sammen med de øvrige julelyskæder. Juleguirlanderne vil bidrage til at gøre Vanløse til en hyggelig, levende og tryg bydel at bo og færdes i. Samt at få Vanløseborgerne i denne ende af Jernbane Alle i julestemning. Der ansøges om 112.500 kr.

Puljegruppens indstilling og begrundelse:  Puljegruppen indstiller, at projektet bevilges 60.000 kr. i 2020-puljemidler, da lokaludvalget vægter dialogskabende og netværksdannende aktiviteter.Juleansøgninger skal som udgangspunkt jf. retningslinjerne behandles samlet på lokaludvalgets møde i september, men da der er tale om indkøb af et stort antal julelyskæder, så er der belæg for at behandle ansøgningen straks. Den reducerede støtte begrundes med begrænsede midler i Vanløsepuljen. Kan ansøgeren ikke finde den nødvendige økonomi til at gennemføre hele projektet, er lokaludvalget åben overfor, at ansøgeren kan indkøbe og og opsætte et mindre reduceret antal julelyskæder på Jernbane Allé fra Bogholder Allé til Grøndals Parkvej. I dette tilfælde skal ansøgeren fremsende et opdateret ansøgningsskema og budget til godkendelse. Støtten gives som en underskudsgaranti. 

4. GEV Vanløse Erhvervsforening: Julebelysning ansøgning 2020

GEV ansøger om midler til at hænge julelyskæder op over Jernbane Allé fra Jyllingevej til Bogholder Allé, samt et kort stykke på Jydeholmen. Juleguirlanderne skal gøre Vanløse til en hyggelig, levende og tryg bydel i julemånederne samt få vanløseborgerne i julestemning. Der ansøges om 50.000 kr.

Puljegruppens indstilling og begrundelse: Puljegruppen indstiller at udskyde behandlingen af puljeansøgningen til lokaludvalgets møde den 24. september, da alle juleansøgninger jf. Vanløsepuljens retningslinjer behandles samlet på lokaludvalgets møde i september. 

5. Stine Casparij Kondrup: World Safari – et digitalt naturunivers for børnefamilien

World Safari er en gratis app med digitale oplevelsesuniverser for hele familien. Ansøgeren søger midler til at udvikle naturformidling om Damhusengen og Damhussøen til app'en. Tjenesten er gratis, og den har til formål at åbne op for nye muligheder for fritidsliv og at understøtte naturoplevelser. Der ansøges om 30.000 kr.

Puljegruppens indstilling og begrundelse: Puljegruppen indstiller, at projektet bevilges 20.000 kr. i 2020-puljemidler, øremærket udgiftsposterne "Udvikling af aktiviteter til app’en", "Udviklings af grafiske universer til app'en", "Markedsføring" og "Skiltning (layout, materiale og tryk)", da lokaludvalget vægter dialogskabende og netværksdannende aktiviteter. Den reducerede støtte begrundes med begrænsede midler i Vanløsepuljen. Støtten gives som en underskudsgaranti og under forudsætning af, at Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for covid-19 overholdes.

 6. Arbejdsgruppen Ældredagen: Ældredagen 2020

Ældredagen samler seniorer i Vanløse og Brønshøj-Husum til et fælles arrangement med ca. 45 stande. I løbet af dagen vil der udover de mange stande være underholdning med jazz og en række forskellige foredrag. Ansøgeren forventer 700-800 deltagere. Der søges om 20.650 kr.

Puljegruppens indstilling og begrundelse: Puljegruppen indstiller, at projektet bevilges 20.650 kr. i 2020-puljemidler, da lokaludvalget vægter dialogskabende og netværksdannende aktiviteter, der styrker samarbejdet på tværs af kultur, alder og etnicitet. Støtten gives som en underskudsgaranti og under forudsætning af, at Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for covid-19 overholdes.

7. NS Koncertforening: Orkesterprojekt med kor og børn

Projektet består af to orkester/kor-koncerter i samarbejde med NS Koncertforening, Kirkebjerg Skole, Den Danske Sinfonietta og Hyltekoret. To skoleklasser inkluderes i projektet (ca. 50 elever) igennem et forudgående undervisningsforløb, hvor eleverne får besøg af en dirigent og en sangerinde. Børnene lærer om klassisk musik og optræder til sidst sammen med Den Danske Sinfonietta. Der søges om 28.700 kr.

Puljegruppens indstilling og begrundelse: Puljegruppen indstiller, at projektet bevilges 28.700 kr. i 2020-puljemidler, da lokaludvalget vægter dialogskabende og netværksdannende aktiviteter. Støtten gives som en underskudsgaranti og under forudsætning af, at Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for covid-19 overholdes.

8. Seniorklubben Vanløse: Ældreudflugt til Odense og omegn

Seniorklubben Vanløse ønsker at arrangere en tur for ældre til Odense og omegn. Med arrangementet ønsker ansøgeren at styrke det sociale samvær for ældre i Vanløse samt at få knyttet nye kontakter blandt enlige ældre. Ansøgeren søger om midler til at dække bustransporten. Der søges om 12.750 kr.

Puljegruppens indstilling og begrundelse:  Et flertal i puljegruppen indstiller, at projektet bevilges 12.750 kr., da lokaludvalget vægter dialogskabende og netværksdannende aktiviteter. Støtten gives som en underskudsgaranti og under forudsætning af, at Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for covid-19 overholdes.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg drøfter projekterne og puljegruppens indstillinger samt træffer beslutning om bevilling af midler fra Vanløsepuljen.

Økonomi

Der søges samlet om 314.704 kr. i 2020-puljemidler

Der indstilles for 183.350 kr. i 2020-puljemidler

Videre proces

Sekretariatet sørger for, at alle ansøgere, der bevilges støtte, modtager et tilsagnsbrev med de betingelser, der skal overholdes for, at støtten kan udbetales. Alle ansøgere, der får afslag på støtte, modtager et afslagsbrev med begrundelsen for afslaget.

/Bent Christensen

Beslutning

1. Per Stengade og Jens Askov erklærede sig inhabile og forlod mødet under sagens behandling
Vanløse Lokaludvalg besluttede at bevilge 16.250 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen: Nyetablering af Vanløsebasen - Fase 1

Sekretariatet sender sagen til videre afklaring i BR-sekretariatet.

2. Vanløse Lokaludvalg besluttede at bevilge 25.000 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen:BUSTER Filmfestival i Vanløse

3. Vanløse Lokaludvalg besluttede at bevilge 60.000 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen: Etape 3 Julebelysning ansøgning 2020

4. Vanløse Lokaludvalg besluttede at udskyde behandling af ansøgningen: Julebelysning ansøgning 2020 til juleansøgninger i septembermødet

5. Vanløse Lokaludvalg besluttede at bevilge 20.000 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen: World Safari – et digitalt naturunivers for børnefamilien

6. Vanløse Lokaludvalg besluttede at bevilge 20.650 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen: Ældredagen 2020

7. Vanløse Lokaludvalg besluttede at bevilge 28.700 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen:Orkesterprojekt med kor og børn

8. Kaj Lehmann Lorenzen erklærede sig inhabil og forlod mødet under sagens behandling
Vanløse Lokaludvalg besluttede at bevilge 12.750 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen: Ældreudflugt til Odense og omegn

Til top