Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 20.05.2020, kl. 18:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

B-sag: Status på egne projekter og nyt fra grupperne

Lokaludvalget orienteres om status på egne projekter og nyt fra arbejdsgrupperne.

Indstilling

Formanden indstiller,

 1. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Social- og Sundhedsgruppen til efterretning.
 2. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Børn- og Ungegruppen til efterretning.
 3. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Kultur og Fritidsgruppen til efterretning. 
 4. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Natur- og Miljøgruppen til efterretning.
 5. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Trafik- og Plangruppen til efterretning.
 6. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt vedrørende evt. andre egne projekter til efterretning.

Problemstilling

Lokaludvalget orienteres om nyt fra arbejdsgrupperne vedr. aktuelle projekter, kommende projekter samt drøftelser af eventuelle høringer. 

Arbejdsgruppernes mødedatoer fremgår af lokaludvalgets mødekalender på hjemmesiden.

Man kan altid kontakte tovholderen for de respektive grupper for mere information fra arbejdsgrupperne.

Løsning

Lokaludvalget tager følgende til efterretning:

 1. Social- og Sundhedsgruppen har sat alle projekter og indsatser i bero for at begrænse smitte i forbindelse med Covid-19. Social og Sundhed har blandt andet sat Repair Café Vanløse, møde med Sundhedshuset, planlægning af et netværksmøde med sociale og sundhedsmæssige organisationer m.m. i bero. Social og Sundhedsgruppen afholdte ikke et digitalt arbejdsgruppemøde i maj. 
 2. Børn- og Ungegruppen har sat alle projekter og indsatser i bero for at begrænse smitte i forbindelse med Covid-19. Børn og Unge har sat Vanløse Games 2020, indsatsen om lethal og multifunktionsplads på Asfalten, indsatsen om fritidsjobs, unge- og tryghedsnetværket, Pizza og Politik m.m. i bero. Børn- og Unge afholdte et digitalt arbejdsgruppemøde i maj. 
 3. Kultur og Fritidsgruppen har sat alle projekter og indsatser i bero for at begrænse smitte i forbindelse med Covid-19. Kultur og Fritidsgruppen har udarbejdet et høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsforslag til budget 2021. 
 4. Natur- og Miljøgruppen har sat alle projekter og indsatser i bero for at begrænse smitte i forbindelse med Covid-19. Arbejdsgruppen har holdt et møde i Teams, hvor status på natur- og miljøstation, kommende Damhustræf og Naturtur, henvendelse om nærgenbrugsstation samt CO2-neutral by og byttestationen blev drøftet.
 5. Trafik- og Plangruppen har sat alle projekter og indsatser i bero for at begrænse smitte i forbindelse med Covid-19.  Arbejdsgruppen har holdt et møde i Teams, hvor borgerhenvendelse vedr. Randbølvej, bydelsplan, DSB og Simogrunden, CO2-neutral by samt arbejdsgruppens arbejdsplan for resten af året blev drøftet.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs midler.

Videre proces

-

/Bent Christensen

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.
Til top