Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 20.05.2020, kl. 18:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

B-sag: Orientering om status på økonomi

Se alle bilag
Vanløse Lokaludvalg orienteres om status på forbrug af puljemidler.

Tidligere beslutninger

Vanløse Lokaludvalg besluttede på sit ordinære møde i november 2019 at fordele puljemidlerne for 2020 i hhv. en Vanløsepulje, som foreninger, borgere mv. kan søge om midler fra til projekter, der gavner bydelen, samt en pulje til egne projekter.

Indstilling

Formanden indstiller,

  1. At Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om budget, forbrug og disponering af puljemidler for 2020 til efterretning.

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg har i 2020 et samlet puljebudget på 1.430.000 kr. til at fremme lokale aktiviteter indenfor demokrati, kultur og netværk. Størrelsen af puljebudgettet er bestemt af Borgerrepræsentationen og reguleres årligt på baggrund af bydelens befolkningstal.

Lokaludvalget har hvert år fordelt midlerne imellem Vanløsepuljen og en pulje til lokaludvalgets egne projekter.

Lokaludvalget har besluttet at behandle eksterne ansøgninger til budget 2020 seks gange; november 2019 og februar, april, juni, september og november 2020.

I det vedhæftede bilag over status på økonomi gør sekretariatet opmærksom på, at der i oversigten over ansøgninger ikke er indberegnet et eventuelt momsafløftet beløb under kolonnen "Udbetaling", hvilket kan give en mindre diskrepans i forhold til det endelige regnskab.   

Løsning

Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om budget, forbrug og disponering af puljemidler for 2020 til efterretning.

Økonomi

Pulje

Budget

Disponeret over

Rest til disposition

Vanløsepuljen

925.000

 543.855  356.145

Egne projekter

549.000

 337.136  192.864

Der er 8 eksterne ansøgninger til dette møde, der tilsammen ansøger om et beløb på 314.704  kr. Såfremt lokaludvalget beslutter at følge Puljegruppens indstillinger, vil lokaludvalget bevilge midler for 183.350  kr. og der vil således være 172.795 kr. tilbage til disposition i Vanløsepuljen.

 

/Bent Christensen

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.
Til top