Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 20.05.2020, kl. 18:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

B-sag: Orientering om opfølgende henvendelse vedr. Arrangementspuljen

Se alle bilag
Vanløse Lokaludvalg tager orientering om opfølgende henvendelse vedr. Arrangementspuljen til efterretning.

Tidligere beslutninger

Vanløse Lokaludvalg besluttede den 29.8.2019 at fremsende henvendelse til TMU vedr. opgørelsen af arrangementer i bydelene til Arrangementspuljen:
https://www.kk.dk/indhold/vanlose-lokaludvalgs-modemateriale/29082019/edoc-agenda/4d0279b5-a8a2-44d8-bd80-1e8832895b1b/709ea963-c0de-4077-9026-aed8df380631

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg tager opfølgende henvendelse til TMU til efterretning.

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg besluttede i august 2019 at sende en henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget vedr. problemstilling om optællingen af arrangementer i bydelene til ansøgning om midler i Arrangementspuljen.
Arrangementspuljen modtager hvert år mange ansøgninger, som vurderes ud fra et ratingsystem, der lægger vægt på størrelsen af arrangementet (0-5 point), åbne arrangementer (0-3 point) samt geografisk spredning (0-3 point). Arrangementer skal have mindst seks point for at komme i betragtning til støtte.
I forhold til vurdering af geografisk spredning, der dækker over en prioritering af københavnske bydele med få arrangementer, blev Vanløse i forbindelse med TMUs uddeling af midler fra Arrangementspuljen den 17. juni 2019, betragtet som den bydel i Københavns Kommune med tredje flest arrangementer - kun overgået af Indre By og Nørrebro, hvorimod Vanløse i 2017 og 2018 opgørelserne var en af de 4 bydele med færrest arrangementer.

Borgmesterens svar og notat fra forvaltningen blev meddelt lokaludvalget i møde den 26.9.2019:
https://www.kk.dk/indhold/vanlose-lokaludvalgs-modemateriale/26092019/edoc-agenda/05ae7c88-7db6-4bb4-8a0d-42c33cfbc675/40704803-c0e7-4222-84b3-46c896cf5ae8

Vanløse Lokaludvalg har efterfølgende bedt om foretræde og forsøgt at få ændret proceduren, således at optællingen af arrangementer bliver retvisende for det faktiske antal arrangementer i bydelen uafhængig af, hvordan de indmeldes.
Vanløse Lokaludvalg har pt. endnu ikke modtaget svar på den opfølgende henvendelse, som sekretariatet og arbejdsgruppen for Trafik og Plan vil følge op på.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg tager orientering om opfølgende henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget vedr. Arrangementspuljen til efterretning

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs midler.

Videre proces

Trafik og Plan arbejdsgruppen følger op på sagen.
/Bent Christensen

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.
Til top