Mødedato: 18.08.2022, kl. 19:00
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

A-sag: Beslutning om borgerpanelundersøgelse om frivillighed ved projekt Demensvenlig Vanløse

Se alle bilag
Vanløse Lokaludvalg skal tage stilling til at projekt Demensvenligt Vanløse v. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, udsender en borgerpanelsundersøgelse vedr. frivillighed via lokaludvalgets digitale borgerpanel.

Tidligere beslutninger

Vanløse Lokaludvalg besluttede i mødet den 21. maj 2021 at projekt Demensvenligt Vanløse, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, udsendte en borgerpanelsundersøgelse om kendskabet til demens i Vanløse, via lokaludvalgets digitale borgerpanel.

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Vanl%C3%B8se%20Lokaludvalg/m%C3%B8de-27052021/referat/punkt-15

 

Indstilling

Formanden indstiller,

  1. at Vanløse Lokaludvalg godkender at projekt Demensvenligt Vanløse, Sundhed- og Omsorgsforvaltningen, udsender en borgerpanelsundersøgelse om frivillighed via lokaludvalgets digitale borgerpanel.

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg har indgået et samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune, der har igangsat et 3-årigt projekt om at gøre Vanløse til en demensvenlig bydel. I forbindelse med projektet udarbejdede forvaltningen i 2021 et spørgeskema vedr. kendskabet til demens i Vanløse, som de fik sendt ud via lokaludvalgets digitale borgerpanel. Besvarelserne bliver brugt som en basismåling, og forvaltningen vil gerne udsende en ny spørgeskemaundersøgelse via lokaludvalgets digitale borgerpanel, som omhandler frivillighed.

Social- og Sundhedsarbejdsgruppen er blevet præsenteret for spørgsmålene, og arbejdsgruppen er positivt stemt overfor at sende undersøgelsen ud via lokaludvalgets borgerpanel. I spørgeskemaet vil det fremgå, at Demensvenligt Vanløse v. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er afsender og har indgået et samarbejde med Vanløse Lokaludvalg. Referencegruppen for projekt Demensvenligt Vanløse er ligeledes blevet præsenteret for spørgsmålene.

Undersøgelsen ønskes udsendt ultimo august. Resultatet af borgerpanelundersøgelsen vil være tilgængelig på Vanløse Lokaludvalgs hjemmeside, når det er færdigbehandlet, og lokaludvalget vil have adgang til resultaterne og den indsamlede viden.

Spørgsmålene er udarbejdet af projekt Demensvenlig Vanløse, Sundhed- og Omsorgsforvaltningen og er ikke op til drøftelse. Spørgsmålene findes på den digitale dagsorden på kk.dk.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg godkender, at projekt Demensvenligt Vanløse udsender en borgerpanelsundersøgelse om frivillighed til lokaludvalgets digitale borgerpanel. 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalgets 2022-puljemidler.

Videre proces

Sundhed- og Omsorgsforvaltningen vil i samarbejde med sekretariatet stå for opsætning og udsendelse af undersøgelsen. Forvaltningen vil stå for efterbehandling, og sekretariatet vil lægge den færdige rapport op på lokaludvalgets hjemmeside.
/Per Stengade

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg besluttede, at Demensvenlig Vanløse i Sundhed og Omsorgsforvaltningen og Vanløse Lokaludvalg udsender borgerpanelundersøgelse om frivillighed via lokaludvalgets digitale borgerpanel.
Til top