Mødedato: 18.08.2022, kl. 19:00
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

A-sag: Beslutning om emner til TMF-borgmesterbesøg den 20. september 2022

Vanløse Lokaludvalg skal beslutte, hvilke emner man vil drøfte med TMF-borgmesteren, når hun kommer til Vanløse den 20. september 2022.

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg beslutter, hvilke emner man vil drøfte med TMF-borgmesteren.

Problemstilling

Teknik- og Miljøborgmester, Line Barfod, har aftalt et møde med Vanløse Lokaludvalg tirsdag den 20. september kl. 17.30-19.30.

Arbejdsgrupperne for Trafik og Plan samt Natur og Miljø har drøftet nedenstående mulige emner til borgmesterbesøget. Der er afsat 2 timer til mødet og med det foreløbige antal emner, vil det efter al sandsynlighed ikke blive aktuelt med en cykeltur, som det før har været, når Teknik- og Miljøborgmesteren har været på besøg. 

Lokaludvalget skal være opmærksomt på, at der skal prioriteres i emnerne, så antallet af emner der skal drøftes med borgmesteren stemmer overens med, hvad man kan forvente, at nå på et to-timers møde. 

Forslag fra Trafik & Plan:
- Nedlagt fodgængerfelt på Godthåbsvej ved Grøndal St. ønskes genoprettet
- Manglende cykelsti på Jydeholmen
- Overgang på Apollovej langs Kronen ved Føtex
- Supercykelstis udmunding/overkørsel ved Grøndals Parkvej fra Linde Allé
- Jyllingevej trafik, overgange, ulykker - ønske om omlægning og begrønning af vejen, evt. i etaper ift. samarbejde med Rødovres besluttede projekt.
- Det fembenede kryds, når cyklister skal fra Ålholmvej til Grøndals Parkvej
- Fengergrunden

Forslag fra Natur & Miljø:
- Status på Klimahandlingsplanen
- Hastighed på Jyllingevej
- Gøre den ene ende af Grøndals Parkvej til en sivegade/legegade
- Flere vejtræer i Vanløse
- Status på dispensationssagen på Brugsengrunden
- Indsats ifm. henkastet affald - nudging, flere skraldespande etc.
- Lys omkring Damhussøen - status og holdning.

Ønsker man at deltage i mødet, bedes man give sekretariatet besked senest den 14. september af hensyn til bestilling af mødeforplejning.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg beslutter, hvilke emner man vil drøfte med TMF-borgmester, Line Barfod, når hun kommer til Vanløse den 20. september 2022.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs puljemidler.

Videre proces

Sekretariatet sender de besluttede emner til forvaltningen. 

 

 

/Per Stengade

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg besluttede at man gerne vil cykle en tur med borgmesteren fra Kulturstationen forbi et par enkelte nedslagspunkter til Damhusengen/søen.

2. Vanløse Lokaludvalg besluttede at bemyndige Per Stengade og Jan Lindboe til at udarbejde cykelruten på baggrund af de indmeldte punkter fra de to arbejdsgrupper, samt punkt om naturpleje af de grønne områder, der grupperes og sendes ind til borgmesteren. De forskellige punkter til mødet forberedes i hver af de to arbejdsgrupper for hhv. Trafik og Plan og Natur og Miljø.

Til top