Mødedato: 18.08.2022, kl. 19:00
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

A-sag: Beslutning om foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget vedr. status på Kulturstationen Vanløse

Vanløse Lokaludvalg skal træffe beslutning om foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med deres behandling af sagen "Status på Kulturstationen Vanløse" i august.

Indstilling

Formanden indstiller

  1. at Vanløse Lokaludvalg tager stilling til foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget vedr. status på Kulturstationen Vanløse

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal på sit møde fredag den 26. august 2022 behandle punktet "Status på Kulturstationen Vanløse". 

I forbindelse med behandling af denne sag ønsker lokaludvalgsmedlemmerne Niels Christian Juul, Bent Christensen og Peter Haahr foretræde for udvalget. Motivationen for foretræde er at tydeliggøre lokaludvalgets holdning til behovet for at styrke kultur- og foreningslivet på Kulturstationen Vanløse ved forbedringer af de fysiske rammer, øget aktivitetsbudget såvel som en bedre økonomisk og bæredygtig ramme for cafédrift jf. lokaludvalgets budgetønske til Budget 2023 og bydelsplan fra 2021.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg tager stilling til foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget vedr. status på Kulturstationen Vanløse.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalgets puljemidler.

Videre proces

Sekretariatet melder anmodning om foretræde til Kultur og Fritidsforvaltningen.

/Per Stengade

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg besluttede, at Bent Christensen, Niels Christian Juul og Peter Haahr kan søge foretræde for Kultur og Fritidsudvalget til behandling af KFU-sag om "status på Kulturstationen Vanløse", jf. den linje der er lagt i tidligere lokaludvalgsbeslutninger.
Til top