Mødedato: 18.08.2022, kl. 19:00
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

A-sag: Besøg af bydelsleder for Vanløse i Kultur- og Fritidsforvaltningen

Se alle bilag
Kultur- og Fritidsforvaltningens lokale bydelsledelse giver en orientering om forvaltningens arbejde i Vanløse.

Indstilling

Formanden indstiller, 

  1. at Vanløse Lokaludvalg tager orientering fra bydelsledelsen for Vanløse i Kultur- og Fritidsforvaltningen til efterretning

Problemstilling

Bydelsleder for Vanløse i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Thomas Thomsen, og faglig leder i Vanløse, Nete Kruuse Mikkelsen, giver en orientering om den større reorganisering i Kultur- og Fritidsforvaltning, herunder oprettelse af bydelsafdelinger, og hvad reorganiseringen betyder for Vanløse. Desuden orienteres om forvaltningens kommende projekter i Vanløse – herunder en status på Kulturstationen og brugerrådet.

Herudover drøftes det i fællesskab, hvordan man sammen kan skabe et godt samarbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Vanløse Lokaludvalg for på bedste vis at understøtte hinandens arbejde.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg tager orientering fra bydelsleder for Vanløse i Kultur- og fritidsforvaltningen, Thomas Thomsen, og faglig leder i Vanløse, Nete Kruuse Mikkelsen, om forvaltningens arbejde i Vanløse til efterretning

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalgets puljemidler.

Videre proces

 

/Per Stengade

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg tog orientering fra bydelsledelsen for Vanløse i Kultur og Fritidsforvaltningen til efterretning.
Til top